PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"strength" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "strength" po angielsku

strength ***

obrazek do "strength" po polsku Strength and Conditioning - Glasgow ...
rzeczownik
 1. siła (fizyczna) [niepoliczalny]
  This guy has got strength, but no brains. (Ten gość ma siłę, ale zero rozumu.)
  He gained a lot of strength thanks to physical exercises. (On zdobył dużo siły dzięki ćwiczeniom fizycznym.)
  zobacz także: power, force
 2. determinacja, wytrzymałość [niepoliczalny]
  I've always been impressed of Mary's strength to achieve her goals. (Zawsze imponowała mi determinacja Mary w osiąganiu celów.)
  Her unbelievable strength helped her achieve her goal. (Jej niebywała wytrzymałość pomogła jej osiągnąć cel.)
 3. natężenie, głębokość [niepoliczalny]
  The strength of the wind blew away all the houses. (Natężenie wiatru zdmuchnęło wszystkie domy.)
  Listen carefully to the strength of the tone. (Wsłuchaj się w głębokość tonu.)
 4. potęga [niepoliczalny]
  You've got the strength within, you just need to believe in it. (Masz w sobie potęgę, musisz w nią tylko uwierzyć.)
  My father told me that knowledge is strength. (Mój ojciec powiedział mi, że wiedza to potęga.)
 5. mocna strona [policzalny]
  The problem is people don't always know their own strengths. (Problem polega na tym, że ludzie często nie znają swoich mocnych stron.)
  Mathematics is not my strength. (Matematyka nie jest moją mocną stroną.)
  przeciwieństwo: fault
 6. stężenie [policzalny lub niepoliczalny]
  This is the maximal strength of alcohol available. (To jest najwyższe dostępne stężenie alkoholu.)
  This is a lethal strength of the acid. (To jest śmiertelne stężenie tego kwasu.)
 7. liczebność, liczba [niepoliczalny]
  The team played the match at their full strength and they won it. (Drużyna grała mecz w pełnej liczebności i go wygrała.)
przymiotnik
 1. wytrzymałościowy (dot. determinacji)
  He invited me to go with him to a strength training. (On zaprosił mnie bym poszedł z nim na trening wytrzymałościowy.)
  She lost weight by doing strength trainings. (Ona schudła robiąc treningi wytrzymałościowe.)

Powiązane zwroty — "strength"

czasownik
strengthen = umacniać (np. wiarę), utrwalać (np. więzi), cementować (np. związek) +3 znaczenia
rzeczownik
inne
przymiotnik
idiom
a tower of strength , a pillar of strength = opoka, ostoja (osoba silna emocjonalnie, dająca oparcie)
kolokacje

podobne do "strength" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strength" po polsku

rzeczownik