PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"liczba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "liczba" po polsku

liczba

obrazek do "number" po polsku What is total amount of data
rzeczownik
 1. number ***** , także: no. *****
 2. amount **** , także: amt.
 3. figure , *****
  • liczba (reprezentujące dane) [policzalny zwykle liczba mnoga]
   Let's analyze these figures. (Przeanalizujmy te liczby.)
   link synonimy: fig., number
  • kwota, liczba (pieniędzy) [policzalny]
   The estimated figure will be 100 million dollars. (Szacowany koszt będzie wynosił 100 milionów dolarów.)
   It's just a rough estimate. The final figure will be lower. (To jest tylko wstępna kalkulacja. Końcowa kwota będzie niższa.)
   link synonim: amount
 4. count ****
  • liczba, stopień, liczność [policzalny]
   What is the total passenger count? (Jaka jest łączna liczba pasażerów?)
   On the count of three, pull! (Na trzy, ciągnij!)
 5. strength ***
  • liczebność, liczba [niepoliczalny]
   The team played the match at their full strength and they won it. (Drużyna grała mecz w pełnej liczebności i go wygrała.)
 6. grammatical number
 7. feck ScoE
 1. no. *****
  • liczba, numer
   number
   Do you see the girl with the no. 5 on her shirt? (Czy widzisz dziewczynę z numerem 5 na bluzce?)
   The contestant no. 15 was invited to the stage. (Zawodnik numer 15 został poproszony na scenę.)
   I am the contestant no. 55328. (Jestem zawodnikiem numer 55328.)
   My favourite scent is Chanel no. 5. (Moim ulubionym zapachem jest Chanel nr 5.)

Powiązane zwroty — "liczba"

przysłówek
tylko (nie więcej niż jakaś liczba) = only
ledwo (używane do podkreślania, że liczba czegoś jest niewielka) = barely
czasownik
liczyć = charge +5 znaczeń
policzyć = count , także: count up +1 znaczenie
liczyć się = matter +2 znaczenia
rzeczownik
jedność (jako liczba jeden) = unity
umieralność (liczba zgonów) = mortality , mortality rate
odsłony (liczba wyświetleń danej strony) = hits
licznik = meter +6 znaczeń
aktywność (liczba użytkowników portalu społecznościowego, którzy zareagowali na post, np. polubiły, wyświetliły) = engagement
samochód (liczba osób mieszczących się w samochodzie) = carload
pewna liczba = number , także: no.
rynek otwarty (nieograniczona liczba uczestników) = open market
liczenie = counting +1 znaczenie
break (liczba punktów zdobyta w czasie jednego podejścia do stołu w snookerze) = break
dzielna (liczba, która jest dzielona w działaniu matematycznym) = dividend
przymiotnik
liczny = multiple +7 znaczeń
ujemny (mniejszy niż zero, np. jakaś liczba) = negative , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE
niewymierny (liczba w matematyce) = irrational
idiom
prefiks
więcej niż (jakiś określony poziom, liczba czegoś) = over , także: o'er termin literacki
phrasal verb
liczebnik

podobne do "liczba" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "liczba" po angielsku

rzeczownik
inne