amount, amt. = ilość, liczba, wielkość

What is total amount of data

Źródło: http://wiki.zmanda.com/index.php/Results_of_Amanda_Users_Survey_2006

ilość, liczba, wielkość

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Did you add the right amount of sugar? = Czy dodałeś odpowiednią ilość cukru?