"kwota" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kwota" po polsku

kwota

rzeczownik
 1. amount **** , także: amt.
  • kwota, suma (pieniędzy) [policzalny lub niepoliczalny]
   The amount due is now $600. (Kwota do zapłacenia wynosi teraz 600 dolarów.)
   He owes me a significant amount of money. (On jest mi winien znaczną sumę pieniędzy.)
   The total amount is $1000. (Całkowita kwota to 1000 dolarów.)
   What amount of money do you need to borrow? (Jaką kwotę potrzebujesz pożyczyć?)
   link synonim: figure
 2. sum **
  • suma (pieniędzy), kwota [policzalny]
   He lost a large sum of money. (On stracił dużą sumę pieniędzy.)
   She lent me a large sum of money. (Ona pożyczyła mi dużą sumę pieniędzy.)
   I can't give you that sum of money. (Nie mogę ci dać takiej sumy pieniędzy.)
 3. figure , *****
  • kwota, liczba (pieniędzy) [policzalny]
   The estimated figure will be 100 million dollars. (Szacowany koszt będzie wynosił 100 milionów dolarów.)
   It's just a rough estimate. The final figure will be lower. (To jest tylko wstępna kalkulacja. Końcowa kwota będzie niższa.)
   link synonim: amount
 4. quantum *