BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"ilość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ilość" po polsku

ilość

What is total amount of data
rzeczownik
 1. amount **** , także: amt.
 2. quantity ** , qty (skrót) , qty. (skrót)
  • ilość, wielkość, dawka (konkretna ilość lub wielkość czegoś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   an amount or a number of something which can be measured
   They sold a large quantity of books. (Oni sprzedali dużą ilość książek.)
   This plant needs only a small quantity of water. (Ta roślina potrzebuje tylko niewielką ilość wody.)
   She has a large quantity of boxes filled with toys. (Ona ma dużą ilość pudełek wypełnionych zabawkami.)
   So why are you selling it in such small quantities? (Więc czemu sprzedajesz to w takich małych dawkach?)
   It is a poison and even small quantities affect health. (Jest trucizną i nawet w małych ilościach wpływa na zdrowie.)
   link synonim: amount
  • ilość [UNCOUNTABLE]
   We pay more attention to quantity than quality. (Większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.)
   It is not the quantity but the quality of development cooperation that counts. (Liczy się nie ilość, ale jakość pomocy rozwojowej.)
 3. volume *** , vol. (skrót) *
  • ilość, wielkość (gdy czegoś jest dużo) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The band produced great volume of terrible songs. (Zespół wyprodukował ogromną ilość fatalnych piosenek.)
   An enormous volume of old books was found in the basement. (Ogromna ilość starych książek została znaleziona w piwnicy.)
 4. quantum *
 5. feck Scottish English

Powiązane zwroty — "ilość"

określnik
większość (większa ilość lub część) = most
rzeczownik
masa (duża ilość czegoś) = mass
oferta (ilość pieniędzy do zapłacenia) = offer
ziarno (ilość nasienia) = seed
norma (ilość uderzeń w grze w golfa) = par
odrobina (niewielka ilość czegoś) = atom
rachunek (ilość pieniędzy które jesteśmy komuś winni, np. za jedzenie w restauracji) = tab
łyżeczka (ilość mieszcząca się w łyżeczce) = teaspoon , także: tsp
miejsce (ilość informacji zawartych np. w gazecie, książce) = space
kieszeń (ilość pieniędzy, które ktoś ma do wydania) = pocket
oszczędność (np. oszczędzona ilość czegoś pieniędzy, czasu) = saving
kupa (duża ilość) informal = bucket +1 znaczenie
pakiet (ilość informacji wysyłanej za pośrednictwem Internetu) = packet
łyżka (miara; ilość czegoś, co mieści się w łyżce lub gałkownicy) = scoop , scoopful
połów (ilość złowionych ryb) = haul +1 znaczenie
fontanna (duża ilość czegoś co wystrzela w górę) = fountain
torebka (ilość) = bag
trafienia (ilość stron zawierających szukaną frazę) = hits
koszyk (ilość czegoś) = basket
autobus (ilość osób mieszczących się w autobusie) = busload
porcja (ilość przyrządzona przy jednym pieczeniu np. ciastka, chleb) = batch
robocizna (ilość pracy wymagana do zrobienia czegoś) = labour British English , labor American English
kapka (mała ilość płynu) = splash
pewna ilość = number , także: no.
parytet (ilość głosów wyborczych potrzebna, aby zostać wybranym) = quota
czasownik
wymierzyć (ocenić rozmiar, wagę, ilość, itd.) = measure
pomieścić (mieć wystarczającą ilość miejsca) = accommodate
kalkulować (np. ilość pieniędzy, ilość materiałów potrzebnych do czegoś) = calculate
przysłówek
idiom
bateria czegoś (duża ilość czegoś) = battery of something
strzęp czegoś (bardzo mała ilość czegoś) = shred of something
przymiotnik
pokaźny (np. posiłek, ilość) = copious
mierny (np. ilość) = stingy

powered by  eTutor logo