"ilość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ilość" po polsku — Słownik angielsko-polski

ilość

What is total amount of data
rzeczownik
 1. amount **** , amt. (skrót)
  • ilość, liczba, wielkość [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Did you add the right amount of sugar? (Czy dodałeś odpowiednią ilość cukru?)
   I spent a large amount of time fixing it. (Spędziłem dużą ilość czasu naprawiając to.)
   What amount of money do you need to borrow? (Ile pieniędzy potrzebujesz pożyczyć?)
   link synonim: quantity
 2. quantity ** , qty (skrót) , qty. (skrót)   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  an amount or a number of something which can be measured
  They sold a large quantity of books. (Oni sprzedali dużą ilość książek.)
  This plant needs only a small quantity of water. (Ta roślina potrzebuje tylko niewielką ilość wody.)
  She has a large quantity of boxes filled with toys. (Ona ma dużą ilość pudełek wypełnionych zabawkami.)
  link synonim: amount
 3. volume *** , vol. (skrót) *
  • ilość, wielkość (gdy czegoś jest dużo) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The band produced great volume of terrible songs. (Zespół wyprodukował ogromną ilość fatalnych piosenek.)
   An enormous volume of old books was found in the basement. (Ogromna ilość starych książek została znaleziona w piwnicy,)
 4. feck
  • ilość (w szkockiej odmianie języka angielskiego)
 5. feck Scottish English

Powiązane zwroty — "ilość"

rzeczownik
masa (duża ilość czegoś) = mass
oferta (ilość pieniędzy do zapłacenia) = offer
ziarno (ilość nasienia) = seed
odrobina (niewielka ilość czegoś) = atom
norma (ilość uderzeń w grze w golfa) = par
rachunek (ilość pieniędzy które jesteśmy komuś winni, np. za jedzenie w restauracji) = tab
kieszeń (ilość pieniędzy, które ktoś ma do wydania) = pocket
miejsce (ilość informacji zawartych np. w gazecie, książce) = space
kupa (duża ilość) informal = bucket +1 znaczenie
oszczędność (np. oszczędzona ilość czegoś pieniędzy, czasu) = saving
pakiet (ilość informacji wysyłanej za pośrednictwem Internetu) = packet
połów (ilość złowionych ryb) = haul +1 znaczenie
fontanna (duża ilość czegoś co wystrzela w górę) = fountain
porcja (ilość przyrządzona przy jednym pieczeniu np. ciastka, chleb) = batch
autobus (ilość osób mieszczących się w autobusie) = busload
robocizna (ilość pracy wymagana do zrobienia czegoś) = labour British English , labor American English
pewna ilość = number , no. (skrót)
kapka (mała ilość płynu) = splash
parytet (ilość głosów wyborczych potrzebna, aby zostać wybranym) = quota
duża ilość = abundance +1 znaczenie
maluch (mały drink, mała ilość alkoholu) = short one
bateria czegoś (duża ilość czegoś) = a battery of something
czasownik
pomieścić (mieć wystarczającą ilość miejsca) = accommodate
kalkulować (np. ilość pieniędzy, ilość materiałów potrzebnych do czegoś) = calculate
przysłówek
przymiotnik
mierny (np. ilość) = stingy
pokaźny (np. posiłek, ilość) = copious