TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"saving" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "saving" po angielsku

saving ***

obrazek do "saving" po polsku Saving Up By Saving Water
rzeczownik
 1. oszczędność (np. oszczędzona ilość czegoś pieniędzy, czasu) [policzalny]
  The total saving will be about $600 if you buy in bulk. (Całkowita oszczędność wyniesie 600 dolarów, jeśli kupisz hurtem.)
  zobacz także: savings
 2. oszczędzanie [niepoliczalny]
 3. uratowanie, ratunek [niepoliczalny]
 4. zastrzeżenie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przyimek
 1. oprócz, z wyjątkiem, poza
  link synonim: save
przymiotnik
 1. oszczędny (o osobie)
 2. zbawienny, zbawczy (np. łaska Boża)
 3. zastrzegający
obrazek do "save" po polsku obrazek do "save" po polsku obrazek do "save" po polsku
czasownik
 1. oszczędzać [przechodni/nieprzechodni]
  I'm saving for a new computer. (Oszczędzam na nowy komputer.)
  I can't save money - I always spend it on clothes. (Nie potrafię oszczędzać pieniędzy - zawsze wydaję je na ubrania.)
 2. zapisywać (dane w programie komputerowym) [przechodni/nieprzechodni]
  Always remember to save your data from time to time. (Zawsze pamiętaj, aby zapisywać dane od czasu do czasu.)
  Did you save the file? (Czy zapisałaś ten plik?)
 3. chronić, ratować, ocalić [przechodni]
  He fell in the river but his brother saved him. (On wpadł do rzeki, ale jego brat go ocalił.)
  We tried to save our marriage but it didn't work out. (Próbowaliśmy ratować nasze małżeństwo, ale to nie wypaliło.)
  He saved him from certain death. (On uratował go przed pewną śmiercią.)
  link synonim: rescue
 4. oszczędzić (np. dodatkowego wysiłku) [przechodni]
  Thanks for your help - it saved me a lot of work. (Dzięki za pomoc - zaoszczędziło mi to dużo roboty.)
  You can save yourself a lot of troubles. (Możesz sobie zaoszczędzić wiele kłopotów.)
 5. zajmować, zatrzymać (np. miejsce dla kogoś) [przechodni]
  Save me a place at your table. (Zajmij mi miejsce przy swoim stoliku.)
  I'll be late, save me a seat. (Spóźnię się, zajmij mi siedzenie.)
 6. bronić (w sporcie, np. strzał na bramkę) [przechodni/nieprzechodni]
  He managed to save the penalty. (Udało mu się obronić rzut karny.)
  Our goalkeeper saved two goals with his head. (Nasz bramkarz obronił dwa gole główką.)
 7. zbawiać (w religii) [przechodni/nieprzechodni]
  Jesus died on the cross to save our souls. (Jezus umarł na krzyżu, by zbawić nasze dusze.)
  The blind woman said that Jesus was going to save us. (Niewidoma kobieta powiedziała, że Jezus nas zbawi.)
rzeczownik
 1. obrona (w sporcie, np. strzału na bramkę)
  The goalkeeper made a great save in the last minute. (Bramkarz świetnie obronił w ostatniej minucie.)
  That save was amazing - he's a great goalkeeper. (Ta obrona była niesamowita - on jest świetnym bramkarzem.)
czasownik
 1. zachowywać coś (na później)
  I wanted to eat the whole pack of cookies, but I decided to save it for later. (Chciałam zjeść całą paczkę ciastek, ale zdecydowałam zostawić je na później.)
  I saved some tea for later but it tastes awful now. (Zachowałem trochę herbaty na później, ale teraz smakuje okropnie.)
 2. zaoszczędzić (pieniądze)
  You have to save some money if you want to buy a new car. (Musisz zaoszczędzić trochę pieniędzy, jeśli chcesz kupić nowy samochód.)
  I saved some money up to go to England. (Zaoszczędziłem trochę pieniędzy, żeby pojechać do Anglii.)

Powiązane zwroty — "saving"

przymiotnik
rzeczownik
idiom
kolokacje