"bronić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bronić" po polsku

bronić

czasownik
 1. protect ****
  • chronić, zabezpieczać, bronić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   There are many ways to protect the environment. (Jest wiele sposobów, aby chronić środowisko.)
   We have to protect women and children first. (Musimy bronić kobiety i dzieci w pierwszej kolejności.)
   przeciwieństwo: attack
   zobacz także: defend
 2. defend ***
  • bronić (np. swoich praw), bronić (kogoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The organization's aim is to defend the minority rights. (Celem organizacji jest bronić praw mniejszości.)
   Women wanted to defend their rights. (Kobiety chciały bronić swoich praw.)
   zobacz także: protect
  • bronić (się w sądzie), odpierać (zarzuty) [TRANSITIVE]
   I'm defending him in court tomorrow, he's my client. (Bronię go jutro w sądzie, on jest moim klientem.)
   My lawyer tried to defend the accusations. (Mój prawnik starał się odpierać zarzuty,)
 3. assert **
 4. save ****
  • bronić (w sporcie, np. strzał na bramkę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He managed to save the penalty. (Udało mu się obronić rzut karny.)
   Our goalkeeper saved two goals with his head. (Nasz bramkarz obronił dwa gole główką.)
 5. plead **
 6. vindicate
 7. buckler
phrasal verb
 1. hold out , *
  • bronić (np. atakowanego miejsca)
   The citizens held out their city. (Mieszkańcy bronili swojego miasta.)
 1. defend somebody ***  
  You have no idea what it means to defend somebody. (Nie masz pojęcia co oznacza kogoś bronić.)
  Stop defending me, I can speak for myself. (Przestań mnie bronić, potrafię mówić za siebie.)
phrasal verb
 1. fight something back
idiom
 1. hold the fort down
 1. be on the defence

powered by  eTutor logo