"bronić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bronić" po polsku

bronić

obrazek do "protect" po polsku obrazek do "defend" po polsku obrazek do "keep goal" po polsku
czasownik
 1. protect ****
 2. defend ***
  • bronić (np. swoich praw), bronić (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The organization's aim is to defend the minority rights. (Celem organizacji jest bronić praw mniejszości.)
   Women wanted to defend their rights. (Kobiety chciały bronić swoich praw.)
   zobacz także: protect
  • bronić (się w sądzie), odpierać (zarzuty) [przechodni]
   I'm defending him in court tomorrow, he's my client. (Bronię go jutro w sądzie, on jest moim klientem.)
   My lawyer tried to defend the accusations. (Mój prawnik starał się odpierać zarzuty,)
 3. assert **
 4. save ****
  • bronić (w sporcie, np. strzał na bramkę) [przechodni/nieprzechodni]
   He managed to save the penalty. (Udało mu się obronić rzut karny.)
   Our goalkeeper saved two goals with his head. (Nasz bramkarz obronił dwa gole główką.)
 5. plead **
 6. vindicate
 7. keep goal
 8. buckler
phrasal verb
 1. hold out , *
  • bronić (np. atakowanego miejsca)
   The citizens held out their city. (Mieszkańcy bronili swojego miasta.)
 1. defend somebody ***  
  You have no idea what it means to defend somebody. (Nie masz pojęcia co oznacza kogoś bronić.)
  Stop defending me, I can speak for myself. (Przestań mnie bronić, potrafię mówić za siebie.)
phrasal verb
 1. fight something back
idiom
 1. hold the fort down
 1. be on the defence

"bronić" — Słownik kolokacji angielskich

keep goal kolokacja
 1. keep czasownik + goal rzeczownik = stać na bramce, bronić (na bramce)
  Zwykła kolokacja

  Williamson continued to keep goal for a works team, however.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo