ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"attack" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "attack" po angielsku

attack *****

obrazek do "attack" po polsku obrazek do "attack" po polsku obrazek do "attack" po polsku
rzeczownik
 1. atak (np. bombowy, terrorystyczny) [policzalny]
  One hundred people died in a bomb attack in Spain. (Sto osób zginęło w ataku bombowym w Hiszpanii.)
  The terrorist attack shocked public opinion. (Atak terrorystyczny zszokował opinię publiczną.)
  He told us what to do in case of a terrorist attack. (On nam powiedział, co trzeba robić w przypadku ataku terrorystycznego.)
 2. atak, natarcie (w czasie wojny) [policzalny lub niepoliczalny]
  Attack is the best defence. (Atak jest najlepszą obroną.)
  We focus on brutal and sudden attacks. (Skupiamy się na brutalnych i niespodziewanych atakach.)
 3. atak, napad (np. jakiejś choroby, emocji) [policzalny]
  The heart attack nearly killed him. (Atak serca prawie go zabił.)
  He's had another epilepsy attack. (On miał kolejny atak padaczki.)
 4. atak (krytyka czegoś) [policzalny lub niepoliczalny]
  Your attack on her house was rude. (Twój atak na jej dom był niegrzeczny.)
  His attacks on me are always very rude. (Jego ataki na mnie są zawsze bardzo niegrzeczne.)
 5. zaczepka, atak, napaść [policzalny]
  Your attacks are annoying. (Twoje zaczepki są irytujące.)
  He became a victim of a brutal attack. (On został ofiarą brutalnej napaści.)
  link synonim: assault
 6. atak (np. w siatkówce) [policzalny lub niepoliczalny]
  It was the time for our team to start the attack. (Nadszedł czas, żeby to nasza drużyna rozpoczęła atak.)
  One of the players was tying his shoes and missed the attack. (Jeden z zawodników zawiązywał buty i przegapił atak.)
 7. atak (w muzyce: okres od pojawienia się dźwięku do osiągnięcia przez niego maksymalnej głośności) [niepoliczalny]
  You are playing the attack too softly, make it louder. (Grasz atak zbyt cicho, zagraj go głośniej.)
  I'll show you when to play the attack. (Pokażę ci, kiedy zagrać atak.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. atakować, napadać (kogoś lub coś) [przechodni/nieprzechodni]
  He attacked the police officer with a knife. (On zaatakował funkcjonariusza policji przy użyciu noża.)
  The dog attacked a child. (Pies zaatakował dziecko.)
  przeciwieństwo: protect
 2. atakować, nacierać (w czasie wojny) [przechodni/nieprzechodni]
  We will attack them at dawn. (Zaatakujemy ich o świcie.)
  The troop wasn't able to attack, because of low temperatures. (Oddział nie był w stanie zaatakować, z powodu niskich temperatur.)
 3. rzucić się (na kogoś), krytykować (kogoś) [przechodni]
  She always attacks me when he's around. (Ona zawsze mnie krytykuje, kiedy on jest w pobliżu.)
  My mom is always attacking me. (Moja mama zawsze mnie krytykuje.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

attack BrE ****
offense AmE **

rzeczownik
 1. atak (zawodnicy atakujący, np. w piłce nożnej) [tylko liczba pojedyncza]
  The attack is really strong tonight, don't you agree? (Atak jest dzisiaj bardzo silny, czyż nie?)
  Our attack is not working today. Wake up, guys. (Nasz atak dzisiaj nie działa. Obudźcie się, ludzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. napadać na kogoś
  The rapist attacked her in the middle of the city. (Gwałciciel napadł na nią w środku miasta.)
  He attacked me and stole my bag. (Napadł na mnie i ukradł mi torbę.)
 1. napadać na coś
  The soldiers attacked the village. (Żołnierze napadli na wioskę.)
  Young man attacked the church and stole valuable paintings. (Młodzi mężczyźni napadli na kościół i ukradli cenne obrazy.)
 2. zabierać się do czegoś
  I'm going to attack these documents later. (Zabiorę się do tych dokumentów później.)
  I have to attack that essay, it's late. (Muszę zabrać się za to wypracowanie, już późno.)
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa attack i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "attack"

rzeczownik
inne
czasownik
nazwa własna
kolokacje

podobne do "attack" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "attack" po polsku

nazwa własna
rzeczownik