"attack submarine" — Słownik kolokacji angielskich

attack submarine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): atak okręt podwodny
  1. attack rzeczownik + submarine rzeczownik
    Silna kolokacja

    Now Brazil is moving forward with plans to develop its first nuclear attack submarine.

    Podobne kolokacje: