"attack ad" — Słownik kolokacji angielskich

attack ad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoszenie ataku
  1. attack rzeczownik + ad rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are the first attack ads by any of the candidates in this race.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo