"napad lękowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napad lękowy" po polsku — Słownik angielsko-polski

napad lękowy

rzeczownik
 1. anxiety attack  
  I had an anxiety attack. (Miałem napad lękowy.)
  Anxiety attack starts with high blood pressure. (Napad lękowy zaczyna się wysokim ciśnieniem.)

"napad lękowy" — Słownik kolokacji angielskich

anxiety attack kolokacja
 1. anxiety rzeczownik + attack rzeczownik = napad lękowy
  Silna kolokacja

  A couple of months ago, I was having anxiety attacks on the course.

  Podobne kolokacje: