eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"atak" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "atak" po polsku

atak

obrazek do "attack" po polsku obrazek do "attack" po polsku
rzeczownik
 1. attack *****
  • atak (np. bombowy, terrorystyczny) [policzalny]
   One hundred people died in a bomb attack in Spain. (Sto osób zginęło w ataku bombowym w Hiszpanii.)
   The terrorist attack shocked public opinion. (Atak terrorystyczny zszokował opinię publiczną.)
   He told us what to do in case of a terrorist attack. (On nam powiedział, co trzeba robić w przypadku ataku terrorystycznego.)
  • atak, natarcie (w czasie wojny) [policzalny lub niepoliczalny]
   Attack is the best defence. (Atak jest najlepszą obroną.)
   We focus on brutal and sudden attacks. (Skupiamy się na brutalnych i niespodziewanych atakach.)
  • atak, napad (np. jakiejś choroby, emocji) [policzalny]
   The heart attack nearly killed him. (Atak serca prawie go zabił.)
   He's had another epilepsy attack. (On miał kolejny atak padaczki.)
  • atak (krytyka czegoś) [policzalny lub niepoliczalny]
   Your attack on her house was rude. (Twój atak na jej dom był niegrzeczny.)
   His attacks on me are always very rude. (Jego ataki na mnie są zawsze bardzo niegrzeczne.)
  • zaczepka, atak, napaść [policzalny]
   Your attacks are annoying. (Twoje zaczepki są irytujące.)
   He became a victim of a brutal attack. (On został ofiarą brutalnej napaści.)
   link synonim: assault
  • atak (np. w siatkówce) [policzalny lub niepoliczalny]
   It was the time for our team to start the attack. (Nadszedł czas, żeby to nasza drużyna rozpoczęła atak.)
   One of the players was tying his shoes and missed the attack. (Jeden z zawodników zawiązywał buty i przegapił atak.)
  • atak (w muzyce: okres od pojawienia się dźwięku do osiągnięcia przez niego maksymalnej głośności) [niepoliczalny]
   You are playing the attack too softly, make it louder. (Grasz atak zbyt cicho, zagraj go głośniej.)
   I'll show you when to play the attack. (Pokażę ci, kiedy zagrać atak.)
 2. attack BrE **** , offense AmE **
  • atak (zawodnicy atakujący, np. w piłce nożnej) [tylko liczba pojedyncza]
   The attack is really strong tonight, don't you agree? (Atak jest dzisiaj bardzo silny, czyż nie?)
   Our attack is not working today. Wake up, guys. (Nasz atak dzisiaj nie działa. Obudźcie się, ludzie.)
 3. strike ****
  • atak, uderzenie [policzalny]
   With every strike of his sword, he was losing strength. (Z każdym uderzeniem miecza tracił siły.)
   His strike was so unexpected that I didn't have a chance to defend myself. (Jego atak był tak niespodziewany, że nie miałem szans się obronić.)
   They're going to organize a military strike on your aircraft. (Oni zamierzają zorganizować zbrojny atak na twój samolot.)
 4. assault ***
  • atak, natarcie, ofensywa [policzalny lub niepoliczalny]
   The two men could not hold out against an assault in force. (Dwóch mężczyzn nie mogło wytrzymać natarcia w pełnej sile.)
   Their army is able to stop any assault from air, land or sea. (Ich armia jest w stanie zatrzymać jakikolwiek atak z powietrza, lądu czy morza.)
  • atak, ofensywa (krytyka czegoś) [policzalny lub niepoliczalny]
   His article was under assault by feminist critics. (Jego artykuł przeżywał ofensywę krytyków feministycznych.)
   Your assault wasn't necessary - I already told him that I didn't like his plan. (Twój atak był niepotrzebny - już mu powiedziałem, że nie podoba mi się jego plan.)
 5. bout *
  • choroba (okres czasu kiedy jest się chorym), atak, napad (choroby)
   When Alexandra had that bout of anorexia, we had this terrific psychologist. (Kiedy Alexandra walczyła z anoreksją, mieliśmy świetnego psychologa.)
   He's got a bout of cough. (On dostał napadu kaszlu.)
 6. raid **
  • rajd (lotniczy), atak (wojskowy) [policzalny]
   We were already in the shelters, when the bombing raid began. (My już byliśmy w schronach, kiedy rozpoczął się nalot bombowy.)
 7. charge , *****
  • szarża, atak, uderzenie (np. militarny) [policzalny]
   After the infantry's charge, the enemy fled from the battlefield. (Po szarży piechoty, wróg uciekł z pola bitwy.)
   The charge was completely unexpected and that is why we lost. (Atak był całkowicie niespodziewany i dlatego przegraliśmy.)
 8. tackle **
 9. fit ****
  • atak, napad (np. padaczki) [policzalny]
   His fit of epilepsy scared us. (Jego atak padaczki wystraszył nas.)
 10. onslaught
  • szturm, atak, najazd, napaść
   This onslaught is not only disproportionate; it is entirely unjustified. (Ta napaść jest nie tylko nieproporcjonalna; jest całkowicie nieuzasadniona.)
   From what you're saying, Earth should begin preparing for this onslaught now. (Z tego, co mi powiedzieliście, Ziemia powinna natychmiast zacząć przygotowania do obrony przed tym atakiem.)
 11. offence BrE , offense AmE **   oficjalnie [niepoliczalny]
 12. seizure *
  • napad (np. padaczkowy), atak (np. serca)
   The doctor said she had a seizure because of a head injury. (Lekarz powiedział, że miała napad z powodu urazu głowy.)
   My daughter got worse and she had a seizure. (Stan mojej córki pogorszył się i miała atak.)
 13. spasm
 14. twinge
 15. tilt **
  • atak (słowny), napad (ostra krytyka)
   His speech resulted in an unexpected tilt from the press. (Jego przemowa wywołała nieoczekiwaną krytykę w prasie.)
 16. spurt , także: spirt
 17. qualm
  • atak (choroby, mdłości, nudności), mdłości, nudności [policzalny]
   Once more he tried to climb a little higher, but a qualm of nausea overwhelmed him. (Po raz kolejny spróbował wspiąć się odrobinę wyżej, ale opanował go atak mdłości.)
   A qualm made him stop running. (Mdłości zmusiły go do przerwania biegu.)
 18. descent *
 19. forage
  • atak, najazd (wojska)
   Our village was destroyed in the last forage. (Nasza wioska została zniszczona w ostatnim najeździe.)
 20. spike **
 21. paroxysm
 22. jag , także: jagg
 23. onrush
 24. prang

Powiązane zwroty — "atak"

przymiotnik
personalny (np. atak) = personal
wściekły (np. atak) = vicious
nuklearny (np. atak) = nuclear , także: nucleal
przygraniczny (np. handel, atak) = cross-border
skoncentrowany (np. wysiłek, atak) = concentrated
dwustronny (np. podejście, atak) = two-pronged , double-pronged
oszczerczy (atak na kogoś) = slanderous
czasownik
phrasal verb
idiom
rzeczownik
szturm (intensywny atak w celu zdobycia jakiegoś obszaru lub obiektu) = assault
natarcie (atak na coś) = advance
amok (atak szału) = meltdown
atak z powietrza = airstrike +1 znaczenie
inne