"napływ" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napływ" po polsku — Słownik angielsko-polski

napływ

rzeczownik
 1. flow ***
  • napływ, przepływ, potok (np. informacji, towarów) [UNCOUNTABLE]
   The flow of ideas and information was too strong to be stopped. (Przepływ idei i informacji był zbyt silny, aby go powstrzymać.)
   Since he was elected there has been a steady flow of young people leaving the country. (Odkąd on został wybrany młodzi ludzie opuszczają kraj ciągłym strumieniem.)
 2. surge **
  • napływ (ludności), przypływ (uczuć, emocji) [COUNTABLE]
   This challenge today is the surge of refugees. (Dziś wyzwaniem jest napływ uchodźców.)
   She felt a sudden surge of joy. (Ona poczuła nagły przypływ radości.)
 3. influx *
  • przypływ, napływ (np. gotówki)
   This sudden influx of funds will be very helpful for me. (Ten nagły przypływ funduszy będzie dla mnie bardzo pomocny.)
   We are experiencing an influx of foreign capital into our country. (Doświadczamy teraz napływu zagranicznego kapitału do naszego państwa.)
 4. rush ****
  • napływ (np. uczucia) [SINGULAR]
   I felt a sudden rush of happiness. (Poczułem nagły przypływ szczęścia.)
   When I saw them together, I felt a rush of anger and jealousy. (Gdy zobaczyłem ich razem, poczułem napływ złości i zazdrości.)
 5. intrusion
  • wejście, napływ, napór, wtargnięcie
   I, of course, opposed their intrusion on our daily meeting, but they insisted. (Oczywiście sprzeciwiałem się ich wtargnięciu na nasze codzienne zebranie, ale nalegali.)
 6. inflow
  • napływ (np. wody, gotówki, dóbr)
 7. flush **
  • napływ, nawał, strumień
   The flush of water knocked me down. (Przewrócił mnie strumień wody.)
 8. afflux
 9. filling pattern  
 10. onrush

Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!