BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"napływ" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napływ" po polsku

napływ

rzeczownik
 1. flow , ***
  • napływ, przepływ, potok (np. informacji, towarów) [UNCOUNTABLE]
   The flow of ideas and information was too strong to be stopped. (Przepływ idei i informacji był zbyt silny, aby go powstrzymać.)
   Since he was elected there has been a steady flow of young people leaving the country. (Odkąd on został wybrany młodzi ludzie opuszczają kraj ciągłym strumieniem.)
 2. surge **
  • napływ (ludności), przypływ (uczuć, emocji) [COUNTABLE]
   This challenge today is the surge of refugees. (Dziś wyzwaniem jest napływ uchodźców.)
   She felt a sudden surge of joy. (Ona poczuła nagły przypływ radości.)
 3. influx *
  • przypływ, napływ (np. gotówki)
   This sudden influx of funds will be very helpful for me. (Ten nagły przypływ funduszy będzie dla mnie bardzo pomocny.)
   We are experiencing an influx of foreign capital into our country. (Doświadczamy teraz napływu zagranicznego kapitału do naszego państwa.)
 4. rush ****
  • napływ (np. uczucia) [SINGULAR]
   I felt a sudden rush of happiness. (Poczułem nagły przypływ szczęścia.)
   When I saw them together, I felt a rush of anger and jealousy. (Gdy zobaczyłem ich razem, poczułem napływ złości i zazdrości.)
 5. intrusion
  • wejście, napływ, napór, wtargnięcie
   I, of course, opposed their intrusion on our daily meeting, but they insisted. (Oczywiście sprzeciwiałem się ich wtargnięciu na nasze codzienne zebranie, ale nalegali.)
 6. flurry
  • przypływ (np. emocji), zalew (np. informacji), napływ (np. listów), szereg (np. wydarzeń, czynności) [COUNTABLE]
   I felt a flurry of love when I saw the newborn. (Poczułam przypływ miłości kiedy zobaczyłam noworodka.)
 7. inflow
  • napływ (np. wody, gotówki, dóbr)
 8. flush **
  • napływ, nawał, strumień
   The flush of water knocked me down. (Przewrócił mnie strumień wody.)
 9. afflux
 10. filling pattern  
 11. onrush

powered by  eTutor logo