BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"wtargnięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wtargnięcie" po polsku

wtargnięcie

rzeczownik
 1. invasion **   [policzalny]
  The invasion of the burglar happened while I was in the shower. (Wtargnięcie włamywacza miało miejsce, kiedy byłem pod prysznicem.)
  This is an invasion of my privacy! (To wtargnięcie na moją prywatność!)
 2. intrusion
  • wejście, napływ, napór, wtargnięcie
   I, of course, opposed their intrusion on our daily meeting, but they insisted. (Oczywiście sprzeciwiałem się ich wtargnięciu na nasze codzienne zebranie, ale nalegali.)
 3. penetration  
  He was caught for penetration of a restricted area. (On został złapany za wtargnięcie na teren objęty zakazem wstępu.)
 4. incursion
  • najazd, napad, wtargnięcie (np. obcych wojsk) oficjalnie
   Incursion of German discount retailers into the American market was a surprise. (Wtargnięcie niemieckich dyskontów na rynek amerykański było zaskoczeniem.)
 5. trespass , trespassing AmE
  • wtargnięcie (na czyjś teren), naruszenie (czyichś praw)
 6. inroad
 7. inbreaking
 8. inrush
 9. irruption
 10. irrupting
czasownik
 1. invade **
  • nachodzić, wtargnąć, naruszać (np. prywatną przestrzeń) [przechodni]
   Stop invading my private space. (Przestań naruszać moją prywatną przestrzeń.)
   He invaded my house unexpectedly. (On nieoczekiwanie wtargnął do mojego domu.)
   Paparazzi invade her privacy all the time. (Paparazzi ciągle naruszają jej prywatność.)
 2. trespass
  • wtargnąć, wkroczyć (wchodzić bez pozwolenia na czyjąś posiadłość)
   If you trespass on somebody's property, they have a right to shoot you in self-defence. (Jeśli wtargniesz na czyjąś posiadłość, ta osoba ma prawo zastrzelić ciebie w samoobronie.)
 3. intrude
 4. irrupt
phrasal verb
 1. slam into
  • wtargnąć, wpaść potocznie
   The police slammed into the party and arrested the drunk teenagers. (Policja wtargnęła na imprezę i zaaresztowała pijanych nastolatków.)
 2. horn in  
 3. burst in somewhere , burst into somewhere  

powered by  eTutor logo