"lawina" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lawina" po polsku — Słownik angielsko-polski

lawina

Woman screaming on a megaphone
rzeczownik
 1. stream ***
  • lawina, strumień (np. pytań) [COUNTABLE]
   She was attacked by a stream of questions, and didn't know which of them she should answer at first. (Ona była zaatakowana lawiną pytań i nie wiedziała, na które z nich odpowiedzieć na początku.)
   I was surprised with the stream of letters I received. (Byłem zaskoczony lawiną listów, które otrzymałem.)
 2. avalanche *  
  What if there's an avalanche? (Co jeżeli zejdzie lawina?)
  I've seen three avalanches already. (Widziałem już trzy lawiny.)
  I hope he's not trying to start an avalanche! (Mam nadzieję, że on nie stara się wywołać lawiny!)
 3. spate
 4. deluge
  • lawina (np. słów), potok (np. łez)
   Her deluge of words surprised me. (Jej lawina słów mnie zaskoczyła.)
   His deluge of tears didn't move me. (Jego potok łez mnie nie wzruszył.)
 5. fusillade
 6. lauwine literary , także: lawine  

Powiązane zwroty — "lawina"

przymiotnik
lawinowy = rapid +1 znaczenie
rzeczownik
Zobacz także: lawina elektronowa