PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"szereg" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szereg" po polsku

szereg

rzeczownik
 1. array **
  • szeroki wybór (czegoś), grupa, szereg [policzalny]
   We have an array of possibilities. (Mamy szeroki wybór możliwości.)
   We offer an array of garden tools. (Oferujemy szeroki wybór narzędzi ogrodowych.)
   You can choose from our array of watches. (Może pan wybierać z naszego szerokiego wyboru zegarków.)
   I've had to take care of a whole array of paperwork to get here. (Musiałem się zająć całym szeregiem dokumentów, żeby się tutaj dostać.)
 2. string ***
  • szereg, seria, ciąg [policzalny]
   He experienced a string of failures. (On doświadczył szeregu niepowodzeń.)
   She survived a whole string of tests. (Ona przeżyła całą serię testów.)
 3. rank ***
  • rząd, szereg (np. ludzi ustawionych jeden obok drugiego) [policzalny]
   Someone is missing from the second rank. (Brakuje kogoś z drugiego rzędu.)
   The person in a blue shirt from the third rank would like to ask a question. (Osoba w niebieskiej koszuli z trzeciego rzędu chciałaby zadać pytanie.)
 4. round ****
  • szereg (np. spotkań) [policzalny]
   A round of meetings led to them falling in love with each other. (Szereg spotkań sprawił, że się w sobie zakochali.)
   The round of meetings of the scientists did not result in any valid conclusions. (Szereg spotkań naukowców nie doprowadził do jakichkolwiek ważnych wniosków.)
 5. succession *
  • ciąg, szereg (np. wydarzeń), seria (np. zwycięstw)
   All of those events came in such rapid succession, I don't know where to start. (Wszystkie te rzeczy wydarzyły się w tak szybkim ciągu, że nie wiem od czego zacząć.)
 6. series ****
  • szereg (w matematyce)
   What will be the next number of this series? (Jaka będzie kolejna liczba tego szeregu?)
   Write down the next 5 numbers of this series. (Zapisz 5 kolejnych liczb tego szeregu.)
 7. flurry ,
  • przypływ (np. emocji), zalew (np. informacji), napływ (np. listów), szereg (np. wydarzeń, czynności), lawina (np. zdarzeń, listów) [policzalny]
   I felt a flurry of love when I saw the newborn. (Poczułam przypływ miłości kiedy zobaczyłam noworodka.)
 8. rash
 9. forerank

Powiązane zwroty — "szereg"

rzeczownik
przymiotnik
szeregowy = terraced +3 znaczenia
zbieżny (np. ciąg lub szereg) = always convergent
czasownik
phrasal verb
przysłówek
szeregowo = in series +1 znaczenie
idiom