PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"seria" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "seria" po polsku

seria

Images series obrazek do "series" po polsku series yonkis
rzeczownik
 1. series ****
  • seria (np. wydarzeń) [policzalny]
   This series of events had me very confused. (Ta seria wydarzeń sprawiła, że byłem bardzo zmieszany.)
   He was involved in a series of robberies. (On był zamieszany w serię kradzieży.)
  • seria (np. książek) [policzalny]
   I love this book series! (Kocham tę serię książek!)
   I've read a new book series. (Przeczytałem nową serię książek.)
  • seria (kilka rzeczy tego samego rodzaju) [policzalny]
   We don't have more shoes from this series. (Nie mamy już więcej butów z tej serii.)
   Mary Pelvin has launched a series of comic books. (Mary Pelvin wypuściła serię komiksów.)
 2. train ****
  • łańcuch, seria [policzalny]
   The fire started the whole train of accidents. (Ten pożar spowodował całą serię wypadków.)
   It was a whole train of unfortunate events. (To była cała seria nieszczęśliwych zdarzeń.)
   I hope it is not a beginning of a train of accidents. (Mam nadzieję, że to nie jest początek łańcucha wypadków.)
 3. round ****
  • seria, cykl [policzalny]
   Do a round of push-ups! (Zrób serię pompek!)
   We will do 5 rounds and then we will have a break. (Zrobimy 5 serii, a potem będziemy mieć przerwę.)
   link synonim: cycle
   zobacz także: period
 4. chain ***
 5. string ***
  • szereg, seria, ciąg [policzalny]
   He experienced a string of failures. (On doświadczył szeregu niepowodzeń.)
   She survived a whole string of tests. (Ona przeżyła całą serię testów.)
 6. run *****   [policzalny]
 7. the lot *
  • zestaw, partia, seria
   You don't have to buy the lot if you want to buy just one item. (Nie musisz kupować całego zestawu jeżeli chcesz kupić tylko jeden przedmiot.)
 8. batch *
  • seria, partia, porcja (zestaw przedmiotów wyprodukowany w jednym czasie) [policzalny]
   The first batch of a hundred should be ready next week. (Pierwsza partia, sto sztuk, powinna być gotowa w przyszłym tygodniu.)
 9. succession *
  • ciąg, szereg (np. wydarzeń), seria (np. zwycięstw)
   All of those events came in such rapid succession, I don't know where to start. (Wszystkie te rzeczy wydarzyły się w tak szybkim ciągu, że nie wiem od czego zacząć.)
 10. wave ****
  • seria, fala [policzalny]
   The second wave of immigrants has already arrived in Europe. (Druga fala imigrantów dotarła już do Europy.)
   The second wave of pain is worse than the first one. (Druga fala bólu jest gorsza od pierwszej.)
 11. catalogue BrE * , catalog AmE **
  • seria, litania
   Does she want a catalogue of my frustration and failure? (Czy ona chce litanię moich frustracji i niepowodzeń?)
 12. rash
 13. volley
 14. course , *****
  • seria (np. zastrzyków)
   The treatment consists of a course of injections. (Leczenie składa się z serii zastrzyków.)
   You have to take the entire course of the antibiotic so that it works. (Musisz wziąć całą serię antybiotyku, aby zadziałał.)
 15. line *****   [policzalny]
  She released her own line of perfume. (Ona wypuściła swoją własną serię perfum.)
  My line of bath cosmetics is out! (Moja seria kosmetyków do kąpieli jest już w sklepach!)
 16. tone row , note row  
rzeczownik
 1. series of something
  • seria czegoś
   We were prepared for a series of challenges. (Byliśmy przygotowani na serię wyzwań.)
  • seria czegoś (np. artykułów)
   The magazine has announced that a series of scandalous articles would be published. (Tygodnik ogłosił, że zostanie wydana seria skandalicznych artykułów.)
  • seria czegoś (np. pozwów sądowych)
   The celebrity announced that she would go to court with a series of lawsuits against tabloids. (Gwiazda ogłosiła, że pójdzie do sądu z serią pozwów przeciwko tabloidom.)
 2. round of something

"seria" — Słownik kolokacji angielskich

tone row kolokacja
 1. tone rzeczownik + row rzeczownik = seria
  Luźna kolokacja

  It is the one we start off with, so we can call it our tone row.

  Podobne kolokacje: