14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"cycle" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cycle" po angielsku

cycle ***

The human life cycle is pretty
rzeczownik
 1. cykl (wydarzenia powtarzające się w określonym porządku) [COUNTABLE]
  Those who do not believe in global warming claim that it's due to cycles in nature. (Ci, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie twierdzą, że jest ono spowodowane cyklach w naturze.)
  Each Mass has got its own cycle. (Każda msza ma swój własny cykl.)
  link synonim: round
 2. rower, motorower British English [COUNTABLE]
  Did you get a cycle for your first communion? (Dostałeś rower na pierwszą komunię?)
  Mind you that you have to have a bicycle card to be allowed to ride a cycle. (Zwróć uwagę, że musisz mieć kartę rowerową, żeby móc jeździć na motorowerze.)
 3. proces cykliczny (np. pracy maszyny) [COUNTABLE]
  The light washing cycle lasts for 30 minutes. (Cykl prania delikatnego trwa 30 minut.)
 4. cykl (np. artystyczny) [COUNTABLE]
  This cycle of poems is devoted to St John Paul II. (Ten cykl wierszy jest poświęcony św. Janów Pawłowi II.)
  He presented his new pictorial cycle titled "Autumn". (On zaprezentował nowy cykl malarski zatytułowany "Jesień".)
 5. zestaw czynności, które można wykonać i traktować jako jednostkę (np. restart komputera)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. cyrkulować, krążyć (np. woda w pralce) American English
  Does the sun circle around the Earth or the other way round? (Słońce krąży wokół Ziemi, czy jest na odwrót?)
  I could watch the fish circling in the fishbowl all day long. (Mogłem oglądać ryby krążące w akwarium przez cały dzień.)
 2. poddać cyklowi (np. ubrania cyklowi prania, komputer cyklowi wyłączania i włączania)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

his bicycle in Amsterdam.
czasownik
 1. jeździć rowerem
  I cycle to work every day. (Jeżdżę codziennie do pracy rowerem.)
  Her son has to wear a helmet when he cycles. (Jej syn musi nosić kask kiedy jeździ na rowerze.)
  link synonim: ride a bike

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "cycle"

rzeczownik
przymiotnik
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo