BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"round" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "round" po angielsku

around *****
round BrE **

obrazek do "around" po polsku
przysłówek
 1. około, mniej więcej
  Can you come over around five? (Czy możesz przyjść około piątej?)
  A trip from Warsaw to Krakow takes around seven hours. (Podróż z Warszawy do Krakowa zabiera około siedmiu godzin.)
  We arrived in New York around midday. (Przylecieliśmy do Nowego Jorku około południa.)
  link synonimy: about, approximately
 2. w kółko, wokoło, dookoła, do wielu miejsc, w wielu miejscach, w różnych miejscach
  Stop running around. (Przestań biegać w kółko.)
  Do you want me to show you around? (Chcesz, żebym oprowadził cię dookoła?)
  There were clothes lying around all over her bed. (Ubrania leżały w różnych miejscach na całym jej łóżku.)
 3. bezczynnie (używane do opisywania czynności, które nie mają większego celu)
  Stop sitting round all day. (Przestań siedzieć bezczynnie przez cały dzień.)
 4. w kółko, dookoła
  The wheels in a car go around. (Koła w aucie kręcą się w kółko.)
 5. dookoła, w drugą stronę (np. obrócić)
 6. wokół (jakiegoś tematu), dotyczący jakiegoś tematu
  It's funny to see how many people still argue around the Theory of Evolution. (Śmiesznie jest patrzeć jak wiele osób ciągle się kłóci wokół teorii ewolucji.)
przyimek
 1. wokół (otaczający coś, po obu stronach czegoś)
  The park was built around an ancient cemetery. (Park został zbudowany wokół starożytnego cmentarza.)
 2. zza, za, z drugiej strony (np. za rogiem)
  My church is just around the bend. (Mój kościół jest tuż za rogiem.)
  The attacker came around the corner. (Napastnik wyszedł zza rogu.)
 3. wokół, dookoła, naokoło
  I usually run around the lake. (Zazwyczaj biegam naokoło jeziora.)
  They sat around the table to talk. (Oni usiedli wokół stołu aby porozmawiać.)
  link synonim: about
 4. po (całym), na (całym)
  The dog was running around the house. (Pies biegał po całym domu.)
  Let's take a walk around the park. (Chodźmy się przejść po parku.)
 5. tu, tutaj, w pobliżu, w okolicy, blisko (czegoś)
  There aren't too many shops around here. (W pobliżu nie ma zbyt wielu sklepów.)
  Is there a church around? (Czy w pobliżu jest kościół?)
  Is Mary around? (Czy Mary jest tutaj?)
  There's a nice restaurant around. (W pobliżu jest fajna restauracja.)
  Is there a bus stop around? (Czy jest w pobliżu przystanek autobusowy?)
  There's a cinema around. Would you like to come? (W pobliżu jest kino. Chciałabyś pójść?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. istniejący, obecny, dostępny, w pobliżu
  Color television has been around for some time now. (Telewizja w kolorze jest dostępna już od jakiegoś czasu.)
 1. blisko, tuż, w okolicy
 2. około (używane do określania, np. ilości, kiedy nie chcemy podawać dokładnych wartości)
  link synonim: approximately

round ****

obrazek do "round" po polsku Pregnant Woman Holding Belly
przysłówek
 1. dookoła, naokoło (czegoś)
  They sat round the table. (Oni usiedli dookoła stołu.)
  She smoothed her beautiful silk gown round her hips. (Ona rozprostowała swoją piękną jedwabną suknię wokół bioder.)
  He put his arm round her shoulders. (On objął ręką jej ramiona.)
  "Round" używane jest jako przysłówek/przyimek głównie w brytyjskim angielskim. W amerykańskim angielskim częściej spotkamy formę "around".
 2. wokoło, dookoła (np. obejrzeć się)
  He lifted his head to look round. (On podniósł głowę żeby rozejrzeć się wokoło.)
  I run round a park. (Biegam wokoło parku.)
 3. dookoła, po (w pobliskich miejscach)
  The assistant then helpfully offered to show me round the shop. (Wtedy sprzedawca zaoferował, że oprowadzi mnie po sklepie.)
  I must show my guest round the city. (Muszę oprowadzić mojego gościa po mieście.)
 4. po okręgu, dookoła (np. gdy poruszamy się po okręgu lub obchodzimy coś dookoła)
  "You go round that side; we'll go round this," I said. ("Idź dookoła z tamtej strony; my pójdziemy z tej", powiedziałem.)
  I drove round the roundabout. (Jechałam dookoła ronda.)
 5. przy okazji (odwiedzić kogoś) potocznie
  I'll go round to the reception and see what I can find. (Wstąpię przy okazji do recepcji i zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć.)
  Samantha went round to our town and visited me. (Samantha przy okazji wpadła do naszego miasteczka i mnie odwiedziła.)
 6. dookoła, biernie (np. stać)
  Don't stand round, help us! (Nie stój biernie, pomóż nam!)
  She sat round looking at them work. (Ona siedziała bezczynnie patrząc, jak oni pracują.)
 7. wokół, pod (zgodnie z czyimiś życzeniami lub potrzebami)
  Everything has to be done round her and I'm sick of that. (Wszystko musi być robione pod nią i mam tego dosyć.)
 8. na około, omijając (np. problem)
  Stop talking round the main subject. (Przestań mówić omijając główny temat.)
przyimek
 1. do, pośród (np. otaczających ludzi)
 2. za, z drugiej strony
przymiotnik
 1. okrągły (w kształcie koła)
  My clock is round. (Mój zegar jest okrągły.)
  I bought a round rug to our bathroom. (Kupiłem okrągły dywanik do naszej łazienki.)
 2. okrągły (w kształcie kuli)
  Can you give me this round apple? (Czy możesz podać mi to okrągłe jabłko?)
  The Earth is round. (Ziemia jest okrągła.)
 3. zaokrąglony, okrągły
  Her belly was round like a ball. (Jej brzuch był okrągły jak piłka.)
  Your round hips are very feminine. (Twoje zaokrąglone biodra są bardzo kobiece.)
  przeciwieństwo: angular
 4. całkowity, zaokrąglony (o liczbie)
  One thousand is a round number. (Tysiąc to całkowita liczba.)
  Name positive round numbers. (Wymień liczby dodatnie całkowite.)
rzeczownik
 1. seria, cykl [policzalny]
  Do a round of push-ups! (Zrób serię pompek!)
  We will do 5 rounds and then we will have a break. (Zrobimy 5 serii, a potem będziemy mieć przerwę.)
  link synonim: cycle
  zobacz także: period
 2. mecz, runda (w sporcie) [policzalny]
  A round in a football match lasts 45 minutes. (Runda w meczu piłki nożnej trwa 45 minut.)
  I hope they'll win the next round! (Mam nadzieję, że wygrają kolejną rundę!)
 3. szereg (np. spotkań) [policzalny]
  A round of meetings led to them falling in love with each other. (Szereg spotkań sprawił, że się w sobie zakochali.)
  The round of meetings of the scientists did not result in any valid conclusions. (Szereg spotkań naukowców nie doprowadził do jakichkolwiek ważnych wniosków.)
 4. kolejka (drinków w pubie) [policzalny]
  Next round is on me! (Ja stawiam następną kolejkę!)
  You don't have money, so you can't order another round. (Nie masz pieniędzy, więc nie możesz zamówić następnej kolejki.)
 5. pocisk [policzalny]
  The round hit our house. (Pocisk uderzył w nasz dom.)
  She fired five blank rounds into the air. (Ona wypaliła w powietrze pięć ślepych pocisków.)
 6. nabój [policzalny]
 7. okrąg [policzalny]
  Draw a round. (Narysuj okrąg.)
  Calculate the radius of the round. (Oblicz promień okręgu.)
 8. roznosicielstwo (np. gazet)  BrE
 9. kanon
  The choir sang my favourite round. (Chór zaśpiewał mój ulubiony kanon.)
  They're singing a round for three voices. (Oni śpiewają kanon na trzy głosy.)
  link synonim: canon
czasownik
 1. okrążać, skręcać [przechodni]
  We rounded the town, but we weren't able to find you. (Okrążyliśmy miasto, ale nie byliśmy w stanie cię znaleźć.)
  You should round this building - the shop is right there. (Powinieneś okrążyć ten budynek - sklep jest właśnie tam.)
 2. zaokrąglać [przechodni]
  You can round the price, I don't have any change. (Możesz zaokrąglić cenę, nie mam drobnych.)
  She rounded the number to one decimal place. (Ona zaokrągliła liczbę do jednego miejsca po przecinku.)
 3. otwierać szeroko (oczy, np. ze strachu) język pisany [nieprzechodni]
  She rounded her mouth in surprise. (Ona szeroko otworzyła usta w zdumieniu.)
  He rounded his eyes in fear. (On otworzył szeroko oczy ze strachu.)

ward round
round ***

rzeczownik
 1. obchód (w szpitalu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mieć ileś dookoła (np. o obwodzie parku)
phrasal verb
 1. gościć kogoś u siebie
  I can't talk right now - I'm having my parents round. (Nie mogę teraz rozmawiać - goszczę u siebie rodziców.)
phrasal verb
 1. rozpowszechnić się, dotrzeć (np. do szerokiego grona odbiorców)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. w końcu coś zrobić, zabrać się do czegoś (co było długo odkładane)
  I must get round to writing this essay. (Muszę zabrać się do pisania tego wypracowania.)
  I can't get round to it. (Nie mogę się do tego zabrać.)

Powiązane zwroty — "round"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
przymiotnik
inne
idiom
przysłówek
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo