PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"cykl" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cykl" po polsku

obrazek do "cycle" po polsku
rzeczownik
 1. cycle ***
  • cykl (wydarzenia powtarzające się w określonym porządku) [policzalny]
   Those who do not believe in global warming claim that it's due to cycles in nature. (Ci, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie twierdzą, że jest ono spowodowane cyklach w naturze.)
   Each Mass has got its own cycle. (Każda msza ma swój własny cykl.)
   link synonim: round
  • cykl (np. artystyczny) [policzalny]
   This cycle of poems is devoted to St John Paul II. (Ten cykl wierszy jest poświęcony św. Janów Pawłowi II.)
   He presented his new pictorial cycle titled "Autumn". (On zaprezentował nowy cykl malarski zatytułowany "Jesień".)
 2. series ****
  • cykl (planowane wydarzenia) [policzalny]
   A series of cultural events is taking place this week. (W tym tygodniu odbywa się cykl wydarzeń kulturalnych.)
   A series of rock concerts starts in our city at the beginning of July. (Na początku lipca, w naszym mieście rozpoczyna się cykl rockowych koncertów.)
  • serial, cykl (np. radiowy) [policzalny]
   My favorite series is 'Parks and Recreation'. (Mój ulubiony serial to 'Parks and Recreation'.)
   I remember listening to this radio series when I was a little girl. (Pamiętam, jak słuchałam tego cyklu radiowego, kiedy byłam małą dziewczynką.)
 3. round ****
  • seria, cykl [policzalny]
   Do a round of push-ups! (Zrób serię pompek!)
   We will do 5 rounds and then we will have a break. (Zrobimy 5 serii, a potem będziemy mieć przerwę.)
   link synonim: cycle
   zobacz także: period
 4. circuit **   [policzalny]
  The circuit lasts precisely one hour. (Cykl trwa dokładnie jedną godzinę.)
  The circuit of speeches in different towns starts tomorrow. (Cykl przemów w różnych miastach zaczyna się jutro.)
rzeczownik
 1. cycle of something  
 2. series of something
  • cykl czegoś (np. wykładów)
   The professor will hold a series of lectures on genetics. (Profesor wygłosi serię wykładów na temat genetyki.)