PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"series of something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "series of something" po angielsku

series of something

rzeczownik
 1. seria czegoś
  We were prepared for a series of challenges. (Byliśmy przygotowani na serię wyzwań.)
 2. cykl czegoś (np. wykładów)
  The professor will hold a series of lectures on genetics. (Profesor wygłosi serię wykładów na temat genetyki.)
 3. seria czegoś (np. artykułów)
  The magazine has announced that a series of scandalous articles would be published. (Tygodnik ogłosił, że zostanie wydana seria skandalicznych artykułów.)
 4. seria czegoś (np. pozwów sądowych)
  The celebrity announced that she would go to court with a series of lawsuits against tabloids. (Gwiazda ogłosiła, że pójdzie do sądu z serią pozwów przeciwko tabloidom.)