ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"krążyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krążyć" po polsku

krążyć

czasownik
 1. circle , ***
  • krążyć, kręcić się (wokół czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The eagle is circling around its nest. (Orzeł krąży wokół swojego gniazda.)
   I was circling around the school, waiting for my friend. (Kręciłam się wokół szkoły, czekając na moją przyjaciółkę.)
   Does the sun circle around the Earth or the other way round? (Słońce krąży wokół Ziemi, czy jest na odwrót?)
   I could watch the fish circling in the fishbowl all day long. (Mogłem oglądać ryby krążące w akwarium przez cały dzień.)
 2. ride ****
 3. wheel ***
  • krążyć (np. ptak na niebie)
   I saw a spaceship wheeling above my house. (Widziałem krążący nad moim domem statek kosmiczny.)
   A seagull was wheeling in the sky. (Mewa krążyła po niebie.)
   The spaceship was wheeling in the sky, waiting for the right moment to attack. (Statek kosmiczny krążył po niebie, czekając na odpowiedni moment do ataku.)
   link synonim: rotate
 4. rumour BrE , rumor AmE **
  • krążyć (o pogłosce, plotce); mówić, że (o niepotwierdzonej informacji)
   It is rumoured that they are a couple. (Mówi się, że są parą.)
 5. cycle ***
  • cyrkulować, krążyć (np. woda w pralce)  AmE
   Water cycles through the washing machine for fifty minutes. (Woda krąży po pralce przez pięćdziesiąt minut.)
 6. cruise **
  • krążyć, jeździć bez celu (np. samochodem) [przechodni/nieprzechodni]
   We cruised the city twice because we were bored. (Okrążyliśmy miasto dwa razy, ponieważ byliśmy znudzeni.)
   I just want to cruise and forget about my troubles. (Ja chcę tylko jeździć bez celu i zapomnieć o moich problemach.)
 7. circulate *
 8. rotate *
phrasal verb
 1. float around
idiom
 1. go round in circles
 2. do the rounds BrE , go the rounds BrE , make the rounds AmE

"krążyć" — Słownik kolokacji angielskich

float around kolokacja
 1. float czasownik + around przyimek = krążyć, obiegać
  Bardzo silna kolokacja

  For a while I'd float around every hour, making sure everybody was in place and knew what to do.

  Podobne kolokacje:
make the rounds kolokacja
 1. make czasownik + round rzeczownik = krążyć, nieść się (np. opowieść)
  Zwykła kolokacja

  Four years later, he took an American team, half of whose players had no professional experience, and also made the second round.