PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"make decisions" — Słownik kolokacji angielskich

make decisions kolokacja
  1. make czasownik + decision rzeczownik = podejmować decyzje
    Bardzo silna kolokacja

    "I made the decision at the time to stop and do something else."