"decision written" — Słownik kolokacji angielskich

decision written kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): decyzja napisany
  1. write czasownik + decision rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In a decision written by Justice Edwin Kassoff, the court said that the state agency had the legal authority to issue succession rules.

powered by  eTutor logo