"influence one's decision" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpływ czyjś decyzja
  1. influence czasownik + decision rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Perhaps he is too far back to influence your decision.

powered by  eTutor logo