"nieść się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieść się" po polsku

nieść się

czasownik
 1. float , **
  • nieść się, roznosić się, rozchodzić się (np. o dźwięku, zapachu) [nieprzechodni]
   The sound of his laughter came floating up the stairs. (Dźwięk jego śmiechu niósł się w górę schodów.)
   W tym znaczeniu "float" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
 2. fly around
 3. carry , *****
  • nieść się (np. dźwięk, echo) [nieprzechodni]
   His voice carried through the hallway. (Jego głos niósł się przez korytarz.)
   My voice carried through the empty room. (Mój głos niósł się przez pusty pokój.)
idiom
 1. do the rounds British English , go the rounds British English , make the rounds American English
czasownik
 1. carry , *****
 2. bear , ****
 3. waft
 4. drive *****
  • nieść (np. śnieg, liście przez wiatr) [nieprzechodni]
   The wind drives colourful leaves. (Wiatr niesie kolorowe liście.)
   The snow was driven during the night by the wind. (Śnieg został naniesiony przez wiatr w trakcie nocy.)
 5. have *****
 6. blow , ****

Powiązane zwroty — "nieść się"

czasownik
nosić = wear +5 znaczeń
znieść = stand +1 znaczenie
znosić = lift +13 znaczeń
przynieść = fetch +1 znaczenie
podnieść = bolster +3 znaczenia
wynieść = elevate +1 znaczenie
przenieść = bump +1 znaczenie
phrasal verb
inne
rzeczownik
wzniesienie = hill +4 znaczenia
podniesienie = lift +1 znaczenie

"nieść się" — Słownik kolokacji angielskich

make the rounds kolokacja
 1. make czasownik + round rzeczownik = krążyć, nieść się (np. opowieść)
  Zwykła kolokacja

  Four years later, he took an American team, half of whose players had no professional experience, and also made the second round.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo