GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"float" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "float" po angielsku

float , **

obrazek do "float" po polsku obrazek do "float" po polsku
rzeczownik
 1. platforma (np. przewożąca artystów na festiwalach, podczas parady) [policzalny]
  The Thanksgiving parade included many colorful floats. (Parada na Święto Dziękczynienia zawierała wiele kolorowych platform.)
  I saw a beautiful girl dancing on the float during the concert. (Zobaczyłem piękną dziewczynę tańczącą na platformie podczas koncertu.)
 2. napój z lodami  AmE [policzalny]
  Can you get me a coffee float? (Czy możesz kupić mi kawowy napój z lodami?)
  It's so hot, I'll buy you a float. (Jest tak gorąco, kupię ci napój z lodami.)
 3. spławik (do łowienia ryb) [policzalny]
  This fish swallowed the float! (Ta ryba połknęła spławik!)
  Look, the float is moving! I caught something! (Spójrz, spławik się rusza! Złapałem coś!)
 4. pływak, bojka [policzalny]
  You need to take the lid off the tank and check the float. (Musisz zdjąć pokrywę ze zbiornika i sprawdzić pływak.)
 5. zapas drobnych pieniędzy (np. w kasie, do wydawania) [policzalny]
  We always have a float before the weekend. (Zawsze mamy zapas drobnych pieniędzy przed weekendem.)
  I don't have any float, I can't give you your change. (Nie mam zapasu drobnych pieniędzy, nie mogę wydać ci reszty.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. unosić się (na wodzie) [nieprzechodni]
  He was floating on the surface of the water. (On unosił się na powierzchni wody.)
  Stones don't float, they sink. (Kamienie nie unoszą się na wodzie, one toną.)
  I'm tired, I can't swim, I have to float for a moment. (Zmęczyłem się, nie mogę płynąć, muszę przez chwilę pounosić się na wodzie.)
  link synonim: drift
  przeciwieństwo: sink
 2. spławiać [przechodni]
  The logs are cut and floated down the local river. (Kłody są cięte i spławiane w dół pobliskiej rzeki.)
 3. być zawieszonym (w gazie lub płynie) [nieprzechodni]
  The particles float in the gas. (Cząsteczki są zawieszone w gazie.)
 4. dryfować, być zawieszonym, unosić się (np. w wodzie, w powietrzu) [nieprzechodni]
  The glider floated in the air. (Szybowiec był zawieszony w powietrzu.)
  W tym znaczeniu "float" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
 5. sunąć (iść powoli i z gracją) termin literacki [nieprzechodni]
  The lady floated around the house in a lace dress. (Pani sunęła po domu w koronkowej sukience.)
  Stop floating with no purpose and do something useful. (Przestań sunąć bez celu i zrób coś pożytecznego.)
  link synonim: glide
 6. nieść się, roznosić się, rozchodzić się (np. o dźwięku, zapachu) [nieprzechodni]
  The sound of his laughter came floating up the stairs. (Dźwięk jego śmiechu niósł się w górę schodów.)
  W tym znaczeniu "float" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
 7. proponować, sugerować (pomysł lub plan w celu sprawdzenia reakcji) [przechodni]
  They floated that idea during the monthly meeting. (Oni zaproponowali ten pomysł podczas miesięcznego spotkania.)
 8. spędzać czas w wodnej komorze relaksacyjnej [nieprzechodni]
 9. ustalać płynny kurs termin techniczny [przechodni]
  Poland has decided to float its money . (Polska zdecydowała się ustalić płynny kurs swojej waluty.)
 10. wypuszczać akcje [przechodni]
  It will be the first company of this type to float on the market. (To będzie pierwsza firma tego typu, która wypuści akcje na rynek.)
 11. wypisywać czek bez pokrycia  AmE [przechodni]
  He tried to float and thought that I wouldn't notice. (On próbował wypisać czek bez pokrycia i myślał, że nie zauważę.)
 12. puszczać w obieg [przechodni]
  We should float these fake bills. (Powinniśmy puścić w obieg te fałszywe banknoty.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. emisja, uruchomienie (np. sprzedaży akcji)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. deska do nauki pływania, deska, deska do pływania [policzalny]
  She was holding on to the float hopelessly. (Ona trzymała się deski z rozpaczą.)

podobne do "float" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "float" po polsku

rzeczownik