PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rozchodzić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozchodzić się" po polsku

rozchodzić się

czasownik
 1. travel ****
  • rozchodzić się (wieści, informacje) [nieprzechodni]
   In such small towns rumours travel very fast. (W takich małych miastach plotki rozchodzą się bardzo szybko.)
   The rumour of her pregnancy travelled in one day. (Plotka o jej ciąży rozniosła się w ciągu jednego dnia.)
   The information about your engagement travelled all over the town. (Informacja o twoich zaręczynach rozeszły się po całym miasteczku.)
  • rozchodzić się (fala światła, dźwięk) [nieprzechodni]
   Light travels so fast it is hard to comprehend it. (Światło rozchodzi się tak szybko, że trudno to pojąć.)
   Sound travels slower than light. (Dźwięk rozchodzi się wolniej od światła.)
 2. part , ***** , pt (skrót) *
  • rozchodzić się, kończyć znajomość język pisany [nieprzechodni]
   I regret that we had to part. (Żałuję, że musieliśmy zakończyć znajomość.)
   Our relationship has no future, so I think we should part. (Nasza znajomość nie ma przyszłości, więc uważam, że powinniśmy się rozejść.)
 3. disperse *
 4. go public
  • rozchodzić się (o informacjach)
 5. float , **
  • nieść się, roznosić się, rozchodzić się (np. o dźwięku, zapachu) [nieprzechodni]
   The sound of his laughter came floating up the stairs. (Dźwięk jego śmiechu niósł się w górę schodów.)
   W tym znaczeniu "float" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
 6. diverge
 7. proliferate
  • rozchodzić się (o wieściach)
 8. percolate
  • rozchodzić się (np. o wiadomościach)
 9. straggle
  • rozchodzić się (o grupie), rozproszyć się (po okolicy), rozpełzać się
   The injured refugees straggled down the hill. (Ranni uchodźcy rozproszyli się w dół wzgórza.)
 10. radiate * , eradiate przestarzale
 11. break *****
 12. divaricate
 13. ramify
 14. disject
phrasal verb
 1. fall out *
 2. fan out
  • rozchodzić się (w różnych kierunkach), rozprzestrzeniać się, rozbiegać się
   The zebras fanned out when a lion approached them. (Zebry się rozbiegły, kiedy podszedł do nich lew.)
   The radio waves fan out vertically. (Fale radiowe rozchodzą się pionowo.)
 3. branch off
 4. swarm out
obrazek do "go your separate ways" po polsku
czasownik
 1. scatter **
  • rozejść się (o ludziach), rozbiec się (o zwierzętach) [przechodni/nieprzechodni]
   My cows scattered because the dog scared them. (Moje krowy się rozbiegły, bo pies je przestraszył.)
   Scatter, people! And get back to work! (Rozejdźcie się, ludzie! I wracajcie do pracy!)
   The police told all passers-by to scatter. (Policja kazała wszystkim przechodniom się rozejść.)
 2. go your separate ways
phrasal verb
 1. break up **

Powiązane zwroty — "rozchodzić się"

czasownik
chodzić = walk +1 znaczenie
wychodzić = leave +3 znaczenia
przechodzić = pass +5 znaczeń
podchodzić = come +2 znaczenia
dochodzić = claim +1 znaczenie
obchodzić = celebrate +3 znaczenia
odchodzić = off +3 znaczenia
schodzić = descend +1 znaczenie
phrasal verb
inne

"rozchodzić się" — Słownik kolokacji angielskich

go public kolokacja
 1. go czasownik + public przymiotnik = rozchodzić się (o informacjach)
  Bardzo silna kolokacja

  He wants us to go public right away with the full details.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo