"rozprzestrzeniać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozprzestrzeniać się" po polsku

rozprzestrzeniać się

czasownik
 1. spread ****
  • rozprzestrzeniać się, szerzyć się (dotyczyć coraz większej liczby ludzi lub miejsc) [przechodni/nieprzechodni]
   Doctors worry that the cancer can spread to his lungs. (Lekarze obawiają się, że rak może się rozszerzyć na jego płuca.)
   The virus is spreading fast. (Wirus szybko się rozprzestrzenia.)
  • roznosić się, rozprzestrzeniać się (o informacjach) [nieprzechodni]
   I want it to spread over the whole Internet. (Chcę, aby to się rozprzestrzeniło na cały Internet.)
   Has the news of this massacre spread? (Czy wieść o tej masakrze się rozniosła?)
   link synonim: disseminate
 2. proliferate
 3. sprawl *
  • rozrastać się, rozprzestrzeniać się (o gałęziach)
   The branches sprawled into my window, so I had to cut them. (Gałęzie rozrosły się do mojego okna, więc musiałem je przyciąć.)
 4. permeate  
 5. fly around
 6. propagate
 7. straggle
  • rozprzestrzeniać się (o gałęziach)
phrasal verb
 1. get around * , get about BrE
 2. fan out
  • rozchodzić się (w różnych kierunkach), rozprzestrzeniać się, rozbiegać się
   The zebras fanned out when a lion approached them. (Zebry się rozbiegły, kiedy podszedł do nich lew.)
   The radio waves fan out vertically. (Fale radiowe rozchodzą się pionowo.)
 3. spread around  
  The gossip about her spread around quickly. (Plotka o niej szybko się rozprzestrzeniła.)
  We have to stop the virus before it spreads around. (Musimy powstrzymać wirusa, zanim się rozprzestrzeni.)
czasownik
 1. disseminate

"rozprzestrzeniać się" — Słownik kolokacji angielskich

get around kolokacja
 1. get czasownik + around przyimek = rozprzestrzeniać się, rozpowszechniać się (np. plotka)
  Bardzo silna kolokacja

  In some cases, I try to get around a wall.

  Podobne kolokacje:
get about kolokacja
 1. get czasownik + about przyimek = rozprzestrzeniać się, rozpowszechniać się (np. plotka)
  Silna kolokacja

  So if we could get into groups of maybe about four.

  Podobne kolokacje:
 2. get czasownik + about przysłówek = rozprzestrzeniać się, rozpowszechniać się (np. plotka)
  Silna kolokacja

  It was just a car, a way of getting about.