Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"get closer" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get closer" po angielsku

get close *
get closer

czasownik
 1. zbliżać się, zbliżyć się
Close Friends
przymiotnik
 1. bliski, pobliski, niedaleki
  He is my close relative. (On jest moim niedalekim krewnym.)
  My boyfriend lives in a close village. (Mój chłopak mieszka w pobliskiej wsi.)
  link synonim: near
  zobacz także: immediate
 2. bliski, zażyły
  Tom and Mary are in a very close relationship. (Tom i Mary są w bardzo bliskiej relacji.)
  Jack is my close friend. (Jack to mój bliski przyjaciel.)
 3. podobny
  His car looks close to mine. (Jego samochód jest podobny do mojego.)
  Your new boyfriend is close to the previous one. (Twój nowy chłopak jest podobny do tego poprzedniego.)
 4. baczny, dokładny, uważny (np. o spojrzeniu na coś)
  My mother gave me a close look. (Moja mama rzuciła mi uważne spojrzenie.)
 5. wyrównany (np. o grze)
  The game was very close, unfortunately Poland lost. (Gra była bardzo wyrównana, niestety Polska przegrała.)
  It was a close match but we won. (To był wyrównany mecz, ale wygraliśmy.)
 6. gęsty, zwarty
  Her whole work is written in a close print. (Cała jej praca jest napisana zwartą czcionką.)
  My handwriting is rather close and small. (Moje pismo jest raczej gęste i małe.)
 7. parny, duszny (o pogodzie)  BrE
  It's close today. I can barely breathe. (Dzisiaj jest parno. Ledwo mogę oddychać.)
  I hope it will rain tomorrow, today was so close. (Mam nadzieję, że jutro będzie padać, dzisiejszy dzień był taki duszny.)
 8. tajemniczy, małomówny
  He's a very close person, I don't know anything about him. (On jest bardzo tajemniczą osobą, nic o nim nie wiem.)
  Don't be so close, I am your friend. (Nie bądź taki tajemniczy, jestem twoim przyjacielem.)
 9. skąpy
  He is very close, he didn't pay for dinner. (On jest bardzo skąpy, nie zapłacił za kolację.)
  He didn't want to buy her a birthday gift because he's close. (On nie chciał jej kupić prezentu urodzinowego bo jest skąpy.)
 10. bardzo krótki (np. włosy ścięte tuż przy skórze)
  He has a close haircut. (On ma krótko ścięte włosy.)
 11. ścisły, rygorystyczny (np. nadzór)
  The prisoners are under close supervision. (Więźniowie są pod ścisłym nadzorem.)
 12. trudny do uzyskania (np. o pieniądzach)
  The money was close. (Pieniądze były trudne do uzyskania.)
 13. zamknięty, bez wyjścia (np. pomieszczenie)
  This room is close. (Ten pokój jest zamknięty.)
  link synonim: closed
 14. zamknięty, ograniczony, dostępny wybranym (np. klub)
  It's a close scholarship. (To stypendium naukowe jest dostępne wybranym.)
przysłówek
 1. blisko
  Do not stand so close to me, please. (Nie stój tak blisko mnie, proszę.)
  I live close to my school. (Mieszkam blisko mojej szkoły.)
  She sat close to me. (Ona usiadła blisko mnie.)
  Stay close behind me. (Stań blisko za mną.)
  link synonim: near
rzeczownik
 1. zaułek (często w nazwie ulic)  BrE [policzalny]
  He insisted we met at this close next to the park. (On nalegał, abyśmy spotkali się w tym zaułku obok parku.)
  Meet me at the close next to my office. (Spotkajmy się w zaułku obok mojego biura.)
  She lives at 12 Crescent Close. (Ona mieszka w zaułku Crescent Close 12.)
 2. obręb (katedry)  BrE [policzalny]
 3. zamknięty teren, ogrodzony teren [policzalny]
 4. kadencja [policzalny]
 5. wejście z ulicy do klatki schodowej budynku [policzalny]
 6. boisko sportowe, boisko szkolne (w Wielkiej Brytanii) [policzalny]
 7. potyczka, utarczka przestarzale [policzalny]
 8. zamknięcie (drzwi)
 1. jesteś blisko (odgadnięcia czegoś) język mówiony
  You're close to find the solution to the mystery. (Jesteś blisko odgadnięcia rozwiązania zagadki.)
  "What really happened here?" "You don't know yet but you're close." ("Co tu się naprawdę wydarzyło?" "Ty jeszcze nie wiesz, ale jesteś blisko.")

"get closer" — Słownik kolokacji angielskich

get closer kolokacja
 1. get czasownik + close przysłówek = zbliżać się, zbliżyć się
  Bardzo silna kolokacja

  You have to really get close to see the difference.