PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zaułek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaułek" po polsku

zaułek

Alley - Wikipedia The Alley behind your building might just be Chicago's best ...
rzeczownik
 1. alley ** , także: alleyway
  • boczna ulica, zaułek [policzalny]
   I'll be waiting in the alley. (Będę czekał w bocznej ulicy.)
   The alley was plunged in the dark. (Boczna ulica była pogrążona w ciemności.)
   link synonim: vennel
 2. close , ****
  • zaułek (często w nazwie ulic)  BrE [policzalny]
   He insisted we met at this close next to the park. (On nalegał, abyśmy spotkali się w tym zaułku obok parku.)
   Meet me at the close next to my office. (Spotkajmy się w zaułku obok mojego biura.)
   She lives at 12 Crescent Close. (Ona mieszka w zaułku Crescent Close 12.)
 3. corner , ****
  • zakątek, zaułek [policzalny]
   I always avoid dark corners of the street. (Zawsze unikam ciemnych zaułków ulicy.)
   We found a cosy corner for our picnic. (Znaleźliśmy przytulny zakątek na nasz piknik.)
 4. backstreet , back street , back alley
 5. vennel ScoE
 6. snicket BrE dialekt  

Powiązane zwroty — "zaułek"

idiom

"zaułek" — Słownik kolokacji angielskich

back alley kolokacja
 1. back rzeczownik + alley rzeczownik = boczna uliczka, zaułek
  Luźna kolokacja

  She was driven around the local area for 20 minutes, before being found naked in a snow-covered back alley.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo