TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"closed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "closed" po angielsku

closed **

przymiotnik
 1. zamknięty
  The door was closed. (Drzwi były zamknięte.)
  link synonimy: shut, close
  zobacz także: unopened, locked
 2. zamknięty (np. o sklepie)
  I'm sorry, but the store is closed. (Przykro mi, ale sklep jest zamknięty.)
  Excuse me, is it already closed? (Przepraszam, czy już jest zamknięte?)
  On this day the gallery was closed to the visitors. (Tego dnia galeria była zamknięta dla odwiedzających.)
  link synonim: shut
 3. zamknięty, elitarny (np. o grupie)
  They are a closed group, they don't like me. (Oni są elitarną grupą, nie lubią mnie.)
 4. zamknięty (umysł)
  I have a closed mind and trouble learning. (Mam zamknięty umysł i problemy z uczeniem się.)
  His mind is completely closed to new ideas, you won't convince him. (Jego umysł jest całkowicie zamknięty dla nowych pomysłów, nie przekonasz go.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "close" po polsku
czasownik
 1. zamykać [przechodni/nieprzechodni]
  He closed the door. (On zamknął drzwi.)
  link synonim: shut
 2. kończyć [przechodni/nieprzechodni]
  We have to close the meeting, our boss is tired. (Musimy skończyć spotkanie, nasz szef jest zmęczony.)
  Can we close this conversation? I don't want to talk about it. (Czy możemy skończyć tę rozmowę? Nie chcę o tym mówić.)
 3. kończyć się [nieprzechodni]
  The festival will close on Sunday. (Festiwal skończy się w niedzielę.)
  When will this nightmare close? (Kiedy ten koszmar się skończy?)
 4. zbliżać się, zmniejszać różnicę [przechodni/nieprzechodni]
  I closed to the leader of the race. (Zbliżyłem się do lidera wyścigu.)
  We were closing to our station, so we put on our jackets. (Zbliżaliśmy się do naszej stacji, więc założyliśmy nasze kurtki.)
 5. zacisnąć się (wokół czegoś, o rękach, ramionach) [przechodni/nieprzechodni]
  She heard the thief and her fist closed around the knife. (Ona usłyszała złodzieja i jej pięść zacisnęła się wokół noża.)
 6. zamykać (sprawę), domykać (sprawę) [przechodni]
  The director decided to close the case without imposing any disciplinary penalty on him. (Drektor postanowił zamknąć sprawę bez nakładania na niego żadnej kary.)
 7. zawierać się, zamykać się (np. o drzwiach, oknie) [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zakończenie, koniec oficjalnie [tylko liczba pojedyncza]
  He bowed down at the close. (On ukłonił się na koniec.)
  The audience started applauding the actors after the close. (Po zakończeniu widownia zaczęła bić brawo aktorom.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zamykać, zakończyć działalność, zostać zamkniętym [przechodni/nieprzechodni]
  The store next to my house closed down. (Sklep obok mojego domu zakończył działalność.)
  They closed down the salon because they had financial problems. (Oni zamknęli salon, ponieważ mieli problemy finansowe.)
  They had to close the shop because they didn't have many clients. (Oni musieli zamknąć sklep, bo nie mieli dużo klientów.)
  link synonim: shut down
czasownik
 1. zaszyć (ranę), zagoić się, zasklepiać się (o ranie) [przechodni/nieprzechodni]
  All right, it's time to finish this surgery. Someone close him up please. (W porządku, pora zakończyć tą operację. Niech go ktoś zaszyje proszę.)
  I can see that the wound has closed nicely, you have nothing to worry about, sir. (Widzę, że rana zagoiła się ładnie, nie ma się pan czym martwić.)
 2. zamykać (sklep, urząd) [przechodni/nieprzechodni]
  Hurry up, the shop closes at five. (Pospiesz się, sklep zamyka się o piątej.)
  I'm sorry, but we're closing in ten minutes. (Przepraszam, ale zamykamy za dziesięć minut.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. jesteś blisko (odgadnięcia czegoś) język mówiony
  You're close to find the solution to the mystery. (Jesteś blisko odgadnięcia rozwiązania zagadki.)
  "What really happened here?" "You don't know yet but you're close." ("Co tu się naprawdę wydarzyło?" "Ty jeszcze nie wiesz, ale jesteś blisko.")
czasownik
 1. być zamkniętym (o dyskusji)

podobne do "closed" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "closed" po polsku

rzeczownik