"zagoić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zagoić się" po polsku

zagoić się

czasownik
 1. close , ***** , close up
  • zaszyć (ranę), zagoić się, zasklepiać się (o ranie) [przechodni/nieprzechodni]
   All right, it's time to finish this surgery. Someone close him up please. (W porządku, pora zakończyć tą operację. Niech go ktoś zaszyje proszę.)
   I can see that the wound has closed nicely, you have nothing to worry about, sir. (Widzę, że rana zagoiła się ładnie, nie ma się pan czym martwić.)
 2. heal ** , heal up
  • goić się, zagoić się (np. rana)
   Your cut will heal up in no time. (Twoja rana zagoi się w mgnieniu oka.)
phrasal verb
 1. heal over

"zagoić się" — Słownik kolokacji angielskich

close up kolokacja
 1. close czasownik + up particle = zaszyć (ranę), zagoić się, zasklepiać się (o ranie)
  Bardzo silna kolokacja

  They often stay open until the early morning hours, but then close up for another year.

  Podobne kolokacje:
heal up kolokacja
 1. heal czasownik + up particle = goić się, zagoić się (np. rana)
  Zwykła kolokacja

  It was necessary to take time to heal up, train more men.

  Podobne kolokacje:
heal over kolokacja
 1. heal czasownik + over przyimek = zagoić się (np. rana)
  Luźna kolokacja

  The donor site will heal over a period of time without damage.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo