"close around" — Słownik kolokacji angielskich

close around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blisko około
 1. close czasownik + around przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  The group of us closed in a little around the car.

  Podobne kolokacje:
 2. close czasownik + around przysłówek
  Luźna kolokacja

  He said that the store, largest in a national chain, closed around 1960.