"elitarny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "elitarny" po polsku

elitarny

przymiotnik
 1. select ***
 2. closed **
  • zamknięty, elitarny (np. o grupie)
   They are a closed group, they don't like me. (Oni są elitarną grupą, nie lubią mnie.)
 3. elite **
  • elitarny, stanowiący elitę, odwiedzany przez elitę
   We can't go there. It's an elite restaurant. (Nie możemy tam pójść. To restauracja dla elity.)
   I have been invited to an elite club. (Zostałem zaproszony do elitarnego klubu.)
   They sent their children to an elite school. (Oni posłali swoje dzieci do elitarnej szkoły.)
 4. elitist
 5. rarefied , także: rarified
  • ekskluzywny, odseparowany od reszty świata, elitarny
   Although his artwork is varied in style, it's very often considered rarefied. (Chociaż jego dzieła artystyczne są zróżnicowane stylistycznie, często uznawane są za elitarne.)
   This time she plans to design clothes intended for a more rarified part of society. (Tym razem planuje zaprojektować ubrania dla bardziej ekskluzywnej części społeczeństwa.)
   link synonimy: select, esoteric, exclusive
 6. blue-ribbon
 7. clubby

Powiązane zwroty — "elitarny"

rzeczownik
Zobacz także: elityzm