"doborowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doborowy" po polsku — Słownik angielsko-polski

doborowy

przymiotnik
 1. exclusive **
  • ekskluzywny, doborowy, luksusowy
   It's the Colony Club, the most exclusive club in New York, (To Colony Club, najbardziej ekskluzywny klub w Nowym Jorku.)
   He rents an exclusive apartment in the city centre. (On wynajmuje luksusowe mieszkanie w centrum miasta.)
   link synonim: select
 2. select ***
 3. crack ***
  • doborowy, znakomity
   We drank crack wine. (Piliśmy znakomite wino.)
   I will give you my crack people. (Dam ci moich doborowych ludzi.)
 4. picked

Powiązane zwroty — "doborowy"

czasownik
dobierać = pick +2 znaczenia