PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"znakomity" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znakomity" po polsku

znakomity

przymiotnik
 1. excellent ***
  • doskonały, znakomity, wspaniały
   This coffee is excellent! (Ta kawa jest znakomita!)
   Although he is seventy, he is in excellent condition. (Chociaż on ma siedemdziesiąt lat, jest w znakomitej formie.)
   Jane has an excellent idea, let's listen to her! (Jane ma doskonały pomysł, posłuchajmy jej!)
   zobacz także: superior
 2. superb *
 3. brilliant **
  • genialny, błyskotliwy, znakomity (np. pomysł)
   He's a brilliant young scientist. (On jest genialnym młodym naukowcem.)
   It was a brilliant idea to go to the seaside. (To był świetny pomysł, żeby pojechać nad morze.)
 4. prestigious *
  • prestiżowy, renomowany, znakomity
   well-known and with an excellent reputation
   Being a lawyer is very prestigious. (Bycie prawnikiem jest bardzo prestiżowe.)
   She goes to a prestigious school. (Ona chodzi do renomowanej szkoły.)
   link synonim: prestigeful
 5. cool ****
 6. rare ***
 7. exquisite *
 8. distinguished *
 9. accomplished  
 10. first class
 11. magic ***
  • rewelacyjny, znakomity potocznie
   He's still magic and can do a lot for the game. (On nadal jest znakomity i może zrobić wiele dla rozgrywki.)
 12. noted
 13. splendid *
 14. first-rate
 15. immaculate
 16. illustrious
 17. terminal *
 18. august ,
  • czcigodny, dostojny, znakomity
   Speaking before such august company is a great honour. (Przemawianie przed tak dostojnym towarzystwem to wielki zaszczyt.)
 19. crack ***
  • doborowy, znakomity
   We drank crack wine. (Piliśmy znakomite wino.)
   I will give you my crack people. (Dam ci moich doborowych ludzi.)
 20. superlative
 21. illegal ***
  • wspaniały, znakomity slang
   This book is illegal, I want to read it again! (Ta książka jest znakomita, chcę przeczytać ją jeszcze raz!)
   What an illegal film, don't you think? (Co za wspaniały film, nie sądzisz?)
 22. tall ***
  • znakomity, rewelacyjny  AmE slang
   What a tall party, dude! (Co za rewelacyjna impreza, stary!)
   She made a tall soup. (Ona zrobiła rewelacyjną zupę.)
 23. capital , ****
  • doskonały, znakomity, wybitny przestarzale
   He was a capital writer, his books are still popular. (On był wybitnym pisarzem, jego książki wciąż są popularne.)
   He is a capital chef. (On jest znakomitym szefem kuchni.)
 24. tip-top , także: tiptop
 25. wizard *
 26. extraordinaire
 27. eximious
 28. recherche , recherché
 29. corking
 30. superbad potocznie
 31. budgeree AusE potocznie
 32. nonterminal
 33. pearler
 34. rooting-tooting slang , także: rootin'-tootin' slang
 35. bonzer AusE slang , także: bonza
 36. Gucci
 1. off the chain

Powiązane zwroty — "znakomity"

przysłówek
znakomicie = famously +12 znaczeń
rzeczownik
Zobacz także: znakomity zawodnik