"wyszukany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyszukany" po polsku — Słownik angielsko-polski

wyszukany

Graduate Student Silhouette
przymiotnik
 1. sophisticated **
  • wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany (np. oprogramowanie)
   designed in a complicated way, advanced and clever
   The house is protected by a sophisticated alarm system. (Dom jest chroniony przez wyrafinowany system alarmowy.)
   Such sophisticated technology wasn't developed overnight. (Taka wyszukana technologia nie została wynaleziona przez noc.)
  • wyrafinowany, wyszukany, wysokich lotów (np. posiłek, styl, sztuka)
   This restaurant offers sophisticated dishes. (Ta restauracja ma w ofercie wyrafinowane potrawy.)
   They furnished their flat in a sophisticated style. (Oni umeblowali swoje mieszkanie w wyszukanym stylu.)
 2. elaborate **
 3. fancy **
  • wysokiej jakości, wyszukany (np. jedzenie) American English
   The food at her wedding reception was too fancy. (Jedzenie na jej przyjęciu weselnym było zbyt wyszukane.)
   This is a really fancy wine. (To jest wino naprawdę wysokiej jakości.)
 4. refined *
 5. cultivated
 6. overblown
  • wyszukany, pretensjonalny, nadęty
   As this party was just a get-together, he looked rather overblown in that fancy jacket. (Z racji tego, że ta impreza była tylko luźnym spotkaniem towarzyskim, on wyglądał raczej pretensjonalnie w tej wymyślnej marynarce.)
 7. studied
 8. recherche , recherché
czasownik
 1. search ****
  • wyszukiwać (np. informacje)
   I'm searching for information on global warming. (Wyszukuję informacji o globalnym ociepleniu.)
   She was searching for information for her graduate work. (Ona szukała informacji do swojej pracy dyplomowej.)
 2. trawl
phrasal verb
 1. ferret somebody out , ferret something out
phrasal verb
 1. look something up *
  • znajdować coś, wyszukiwać coś (np. informacje w słowniku, komputerze)
   I don't know what this word means. I will look it up in a dictionary. (Nie wiem co znaczy to słowo. Wyszukam je w słowniku.)
   If you don't know this word, just look it up in a dictionary. (Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku.)
   I'll look up his number in the phone book. (Sprawdzę jego numer w książce telefonicznej.)
   I don't know the address of the hospital - can you look it up on the Internet? (Nie znam adresu szpitala - czy możesz sprawdzić go w Internecie?)
 2. look something out *
 3. hunt something out
 4. hunt something up  

Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!