BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"niesamowity" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niesamowity" po polsku

niesamowity

obrazek do "awesome" po polsku
przymiotnik
 1. incredible **
  • nieprawdopodobny, niesamowity, cudowny
   The party was incredible, thanks for coming! (Impreza była cudowna, dzięki za przyjście!)
   This present is incredible, how did you know that I've always wanted to have this book? (Ten prezent jest niesamowity, skąd wiedziałeś, że zawsze chciałem mieć tę książkę?)
   I just had the most incredible night of my life. (Mam za sobą najcudowniejszą noc mojego życia.)
   I hope I'm not the only one that knows how incredible you are. (Mam nadzieję, że nie jestem jedyną, która wie, jak niesamowity jesteś.)
 2. remarkable **
  • niezwykły, warty odnotowania, godny uwagi, wybitny, niesamowity, zdumiewający, wyjątkowy
   A computer is a remarkable feat of technology. (Komputer jest wartym odnotowania osiągnięciem technologii.)
   Could you recommend a remarkable book? (Czy mógłbyś polecić książkę godną uwagi?)
   It's a remarkable monument! (To jest niezwykły pomnik!)
   He was a remarkable man who stood for peace in the world. (On był niezwykłym człowiekiem, który opowiadał się za pokojem na świecie.)
   przeciwieństwo: ordinary
   zobacz także: unusual, terrific
 3. amazing ***
 4. terrific **
  • niesamowity, fantastyczny, wspaniały potocznie
   It was a terrific piece of marketing. (To był wspaniały przykład marketingu.)
   He is a terrific swimmer. (On jest fantastycznym pływakiem.)
   You've done a terrific job. (Wykonałeś wspaniałą robotę.)
  • ogromny, niesamowity
   We've experienced a terrific increase in temperature. (Mieliśmy ogromny wzrost temperatury.)
   W tym znaczeniu "terrific" używamy z rzeczownikiem.
   link synonimy: great, huge
 5. eerie * , także: eery
  • upiorny, pełen grozy, niesamowity
   The echo in the cavern was eerie. (Echo w jaskini było upiorne.)
   The hound let out an eerie howl. (Ogar wydał upiorny skowyt.)
   He told me an eerie tale of vampires. (On opowiedział mi pełną grozy opowieść o wampirach.)
 6. tremendous **
  • niesamowity, świetny, wspaniały
   Wasn't it a tremendous movie! (Czyż to nie był wspaniały film!)
   Your party was tremendous! (Twoja impreza była niesamowita!)
 7. awesome , *
 8. fantastic **
  • zawrotny, niesamowity (o kwocie pieniędzy)
   Two million dollars is a fantastic amount of money. (Dwa miliony dolarów to zawrotna kwota pieniędzy.)
   Our income is fantastic! (Nasz dochód jest zawrotny!)
 9. uncanny
  • niesamowity, zadziwiający
   Her voice has an uncanny similarity to Madonna's voice. (Jej głos jest zadziwiająco podobny do głosu Madonny.)
 10. unreal
  • nie z tej ziemi, niesamowity potocznie
   The experience of parachute jump is unreal! (Doświadczenie skoku ze spadochronem jest nie z tej ziemi!)
   Your guy is unreal! He's so handsome! (Twój facet jest nie z tej ziemi! On jest taki przystojny!)
 11. mesmerizing , mesmerising British English
  • niesamowity, zachwycający, hipnotyzujący
   Her eyes are really mesmerizing. (Jej oczy są naprawdę zachwycające.)
   His voice was mesmerizing. (Jego głos był niesamowity.)
 12. spanking
 13. amazeballs
 14. incroyable
 15. out of sight , outtasight potocznie
  • niesamowity, nie z tego świata potocznie
   The price of this car is out of sight! (Cena tego auta jest nie z tego świata!)
   Your music is out of sight! (Wasza muzyka jest niesamowita!)
 16. eldritch , także: eldrich
 17. irreal
 18. unco
 1. off the chain

Powiązane zwroty — "niesamowity"

przysłówek
niesamowicie = incredibly +15 znaczeń
przymiotnik
rzeczownik

powered by  eTutor logo