Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wyjątkowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyjątkowy" po polsku

wyjątkowy

przymiotnik
 1. special *****
  • specjalny, wyjątkowy
   I've prepared a special dinner for tonight. (Przygotowałem specjalny obiad na dzisiejszy wieczór.)
   It's a special edition of this car. (To specjalna edycja tego samochodu.)
   We celebrated a special occasion. (Świętowaliśmy specjalną okazję.)
   link synonim: particular
   zobacz także: individual
  • wyjątkowy (zasługujący na wyjątkowe traktowanie)
   We'll host a special guest tomorrow. (Jutro będziemy gościć wyjątkowego gościa.)
   She must have been a very special woman, your mother. (Twoja matka musiała być wyjątkową kobietą.)
 2. remarkable **
  • niezwykły, warty odnotowania, godny uwagi, wybitny, niesamowity, zdumiewający, wyjątkowy
   A computer is a remarkable feat of technology. (Komputer jest wartym odnotowania osiągnięciem technologii.)
   Could you recommend a remarkable book? (Czy mógłbyś polecić książkę godną uwagi?)
   It's a remarkable monument! (To jest niezwykły pomnik!)
   He was a remarkable man who stood for peace in the world. (On był niezwykłym człowiekiem, który opowiadał się za pokojem na świecie.)
   przeciwieństwo: ordinary
   zobacz także: unusual, terrific
 3. exceptional *
  • wyjątkowy, wybitny
   What an exceptional day! (Jaki wyjątkowy dzień!)
   She is a student with an exceptional memory. (Ona jest uczennicą z wyjątkową pamięcią.)
   We met thanks to an exceptional coincidence. (Poznaliśmy się dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności.)
   link synonimy: outstanding, superior
  • wyjątkowy, rzadki
   zobacz także: rare
 4. unique ***
  • wyjątkowy, świetny, unikalny informal
   This sculpture has a unique shape. (Ta rzeźba ma wyjątkowy kształt.)
   I saw a unique dress in a boutique yesterday. (Wczoraj zobaczyłam wyjątkową sukienkę w butiku.)
 5. extraordinary **  
  He gave me an extraordinary gift. (On dał mi wyjątkowy prezent.)
  You have an extraordinary gift. (Masz wyjątkowy dar.)
 6. phenomenal
 7. conspicuous
 8. eminent
 9. incalculable
 10. especial
 11. unexampled
  • bezprzykładny, wyjątkowy
   He's a man of unexampled courage. (On jest mężczyzną bezprzykładnej odwagi.)
 12. extra-special
 13. blockbuster
 14. spesh

powered by  eTutor logo