"particular" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "particular" po angielsku

particular ****

przymiotnik
 1. konkretny (precyzyjnie określony)
  One particular student is having big problems. (Jeden konkretny uczeń ma duże problemy.)
  I was in another city at that particular time. (W tym konkretnym czasie byłem w innym mieście.)
  I would like to buy a particular type of shoes. (Chciałbym kupić konkretny rodzaj butów.)
  W tym znaczeniu "particular" używamy z rzeczownikiem.
  link synonimy: concrete, specific
 2. szczególny (specjalny)
  We didn't discuss anything of particular meaning. (Nie omawialiśmy niczego o szczególnym znaczeniu.)
  W tym znaczeniu "particular" używamy z rzeczownikiem.
  link synonim: special
 3. wybredny, grymaśny, wymagający (o osobie)
  Sue is very particular about music. (Sue jest bardzo wybredna odnośnie muzyki.)
  My son is very particular when it comes to food. (Mój syn jest bardzo wybredny jeśli chodzi o jedzenie.)
  I'm not very particular about food - I can eat almost everything. (Nie jestem wymagający, jeśli chodzi o jedzenie - mogę zjeść prawie wszystko.)
  W tym znaczeniu "particular" używamy bez rzeczownika.
 4. drobiazgowy (o osobie)
  Sally is a very particular person. She has to know every detail. (Sally jest bardzo drobiazgową osobą. Musi znać każdy szczegół.)
rzeczownik
 1. szczegół [policzalny]
  It is sounds interesting. Give me some particulars, please. (To brzmi interesująco. Podaj mi jakieś szczegóły, proszę.)
  I think you forgot about one little particular. (Myślę, że zapomniałeś o jednym małym szczególe.)
  link synonim: detail
  zobacz także: particulars
rzeczownik
 1. szczegółowe dane, szczegóły [tylko liczba mnoga]
  the facts and details about something
  zobacz także: particular

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. być wymagającym, być wybrednym
  He is too particular about his food. (On jest zbyt wymagający, jeśli chodzi o jego jedzenie.)
  She's not particular about punctuality. (Ona nie jest wymagająca, jeśli chodzi o punktualność.)
 2. być drobiazgowym

Powiązane zwroty — "particular"

przysłówek
rzeczownik
kolokacje

powered by  eTutor logo