Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"szczegół" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szczegół" po polsku

szczegół

rzeczownik
 1. detail , ****
  • szczegół, detal, drobiazg [policzalny]
   I know most of the details already. (Znam już większość szczegółów.)
   They didn't give us any details. (Oni nie podali nam żadnych szczegółów.)
   I'll let you know the details later on. (Podam ci szczegóły później.)
   link synonim: particular
 2. respect ****
 3. particularity  
 4. particular ****   [policzalny]
  It is sounds interesting. Give me some particulars, please. (To brzmi interesująco. Podaj mi jakieś szczegóły, proszę.)
  I think you forgot about one little particular. (Myślę, że zapomniałeś o jednym małym szczególe.)
  link synonim: detail
  zobacz także: particulars