Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"specif." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "specif." po angielsku

specific **** , specif. (skrót)

przymiotnik
 1. konkretny, szczegółowy (np. instrukcje)
  You weren't very specific in your letter. (Nie byłeś zbyt konkretny w swoim liście.)
  I asked you a specific question. (Zadałem ci konkretne pytanie.)
 2. sprecyzowany
  something that is defined so that it is understandable
  She gave us a specific instruction. (Ona nam dała sprecyzowaną instrukcję.)
  Will you give us any specific task or should we just do whatever we want? (Dasz nam jakieś sprecyzowane zadanie, czy mamy po prostu robić co chcemy?)
 3. dotyczący danego gatunku, gatunkowy
 4. szczególny, specyficzny (o pojedynczej rzeczy)
  precise and detailed
  I haven't heard anything specific. (Nie usłyszałem niczego szczególnego.)
  Is there anything specific you want me to buy? (Czy jest coś szczególnego co mam kupić?)
  link synonim: particular
  zobacz także: individual

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. specyfik (lek)
  This specific tastes like a rotten apple, but it helps. (Ten specyfik smakuje jak zgniłe jabłko, ale pomaga.)
  Drink this specific, it will make you feel better. (Wypij ten specyfik, to sprawi, że poczujesz się lepiej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

specifically *** , specif. (skrót)

przysłówek
 1. w szczególności, specjalnie
  particularly
  This commercial specifically targets women. (Ta reklama jest w szczególności skierowana do kobiet.)
  John specifically asked for this book. (John poprosił specjalnie o tę książkę.)
 2. specyficznie
  He smelled specifically. (On pachniał specyficznie.)
  She smiles specifically and I like it. (Ona specyficznie się uśmiecha i lubię to.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.