Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"specjalnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "specjalnie" po polsku

specjalnie

przysłówek
 1. specifically *** , specif. (skrót)
  • w szczególności, specjalnie
   particularly
   This commercial specifically targets women. (Ta reklama jest w szczególności skierowana do kobiet.)
   John specifically asked for this book. (John poprosił specjalnie o tę książkę.)
 2. deliberately **
  • umyślnie, celowo, rozmyślnie, specjalnie
   He hadn't done it deliberately. (On nie zrobił tego umyślnie.)
   She has deliberately ignored my note! (Ona celowo zignorowała moją notatkę!)
   You don't think I did that deliberately? (Chyba nie myślisz, że zrobiłem to celowo?)
   The jury was not sure whether he killed his mother-in-law deliberately or by accident. (Ława przysięgłych nie była pewna, czy zabił swoją teściową umyślnie czy przypadkowo.)
 3. especially ***** , esp. (skrót)
  • specjalnie (np. w jakimś celu)
   I did this especially for you. (Zrobiłem to specjalnie dla ciebie.)
   I asked you to come especially to help you. (Poprosiłem cię, abyś przyszła specjalnie po to, bym mógł ci pomóc.)
 4. specially *
  • specjalnie, odrębnie
   It's specially designed for the blind. (Jest to specjalnie zaprojektowane dla niewidomych.)
 5. on purpose
  • celowo, umyślnie, specjalnie
   You did that on purpose! (Zrobiłeś to celowo!)
   He brought us here on purpose. (On przyprowadził nas tutaj celowo.)
   Was it an accident or did he do it on purpose? (Czy to był wypadek, czy też on zrobił to celowo?)
 6. choicely
prefiks
 1. custom-

"specjalnie" — Słownik kolokacji angielskich

on purpose kolokacja
 1. on przyimek + purpose rzeczownik = celowo, umyślnie, specjalnie
  Bardzo silna kolokacja

  I stop'd here one day on purpose to see them.

  Podobne kolokacje: