PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"w szczególności" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w szczególności" po polsku

w szczególności

przysłówek
 1. particularly ****
  • szczególnie, w szczególności
   Beaches are particularly crowded in the summer. (Plaże są szczególnie zatłoczone latem.)
   They were particularly nice yesterday. (Oni byli wczoraj szczególnie mili.)
   They both annoy me, particularly he. (Oni oboje mnie denerwują, szczególnie on.)
   link synonim: especially
 2. in particular ***
  • w szczególności, zwłaszcza
   He wanted to see the pyramids in particular. (On chciał zobaczyć zwłaszcza piramidy.)
   Our scientists work on new technologies in particular. (Nasi naukowcy pracują w szczególności nad nowymi technologiami.)
   What do you like to eat in particular? (Co lubisz jeść w szczególności?)
 3. specifically *** , specif. (skrót)
  • w szczególności, specjalnie
   particularly
   This commercial specifically targets women. (Ta reklama jest w szczególności skierowana do kobiet.)
   John specifically asked for this book. (John poprosił specjalnie o tę książkę.)
 4. notably * , most notably