"szczególnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szczególnie" po polsku

szczególnie

przysłówek
 1. especially ***** , esp. (skrót)
  • zwłaszcza, szczególnie
   I shouldn't have left him alone, especially after last night. (Nie powinnam była zostawiać go samego, szczególnie po ostatnim wieczorze.)
   Everyone, especially you, must remember this rule. (Każdy, szczególnie ty, musi zapamiętać tę zasadę.)
   You should come quickly to take your calls, especially at night. (Powinnaś przychodzić szybko, żeby odbierać telefony, zwłaszcza w nocy.)
   link synonim: particularly
  • szczególnie (np. wysoki, mocny)
   He is especially tall and handsome. (On jest szczególnie wysoki i przystojny.)
   Maria is especially beautiful. (Maria jest szczególnie piękna.)
   link synonim: particularly
 2. particularly ****
  • szczególnie, w szczególności
   Beaches are particularly crowded in the summer. (Plaże są szczególnie zatłoczone latem.)
   They were particularly nice yesterday. (Oni byli wczoraj szczególnie mili.)
   They both annoy me, particularly he. (Oni oboje mnie denerwują, szczególnie on.)
   link synonim: especially
 3. notably * , most notably
 4. desperately **
  • bardzo, wyjątkowo, szczególnie
   I desperately want to get out of here. (Bardzo chcę stąd wyjść.)
 5. principally  
 6. not least
 7. specially *
 8. singularly
  • niezwykle, szczególnie oficjalnie
   He's a singularly handsome man. (On jest niezwykle przystojnym mężczyzną.)
 9. peculiarly  
 10. pre-eminently , także: preeminently  
 11. stonking

Powiązane zwroty — "szczególnie"

rzeczownik
ofiara (szczególnie religijna) = offering
statek (szczególnie pasażerski) = boat
rzeczy (szczególnie, gdy mówimy o różnych rzeczach lub przedmiotach, których nazw nie znamy) = stuff
poparcie (szczególnie pomoc finansowa) = backing
wysokość (względem czegoś; szczególnie wysokość nad poziomem morza) = altitude
szczegół = detail +3 znaczenia
plecak (używany szczególnie podczas pieszych wycieczek) = rucksack British English , backpack
adwokat (szczególnie w Szkocji) = advocate
pozwany (szczególnie w sprawie rozwodowej) = respondent
nauczanie (szczególnie w konkretnym celu) = instruction
busz (dziki lub nieuprawiany obszar, szczególnie Australii lub Afryki) = the bush
kura (samica ptaka, szczególnie drobiu) = hen
basen (szczególnie kryty) = natatorium
safari (oglądanie lub polowanie na dzikie zwierzęta, szczególnie w Afryce) = safari
świnia (szczególnie młoda, prosiak) = grice
szynk (szczególnie w XIX wieku w USA) = saloon
paka (szczególnie na statku) = brig
fanatyk (szczególnie jakiegoś antyspołecznego zajęcia lub nietypowego hobby) = nerd , także: nurd Australian English
ekstazy (szczególnie w formie kryształu) = molly
przymiotnik
poszczególny = individual +1 znaczenie
bezpłatny (szczególnie numer telefoniczny) = toll-free
szczegółowy = specific , specif. (skrót) +8 znaczeń
szczególny = particular +3 znaczenia
przytomny (o umyśle, szczególnie chorej osoby) = lucid
dziecinny (szczególnie o kobiecie lub dziecku) = silly
rozpuszczalny (szczególnie w wodzie) = soluble
phrasal verb
oddawać coś (szczególnie nielegalną broń, coś skradzionego lub zgubionego) = turn something in
doświadczać czegoś (szczególnie czegoś nieprzyjemnego) = be in for something
rzucić coś (szczególnie pracę) = pack something up
przyznawać się (do zrobienia czegoś, szczególnie drobnostki, np. do zbicia szklanki) = own up
wchodzić do jakiegoś miejsca (szczególnie, gdy jest to trudne) = get into something
czasownik
leczyć (szczególnie na własną rękę) = doctor
podrzucać (szczególnie coś lekkiego) = toss
oszukać (szczególnie poprzez policzenie zbyt wysokiej ceny) = clip
wyszczególniać = specify +1 znaczenie
idiom
odkładać coś (szczególnie pieniądze) = salt something away
przestać być kimś zauroczonym (szczególnie w przypadku niefortunnego zauroczenia) = be over somebody
przysłówek

powered by  eTutor logo