ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"leczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "leczyć" po polsku

leczyć

czasownik
 1. treat ****
  • leczyć (udzielać pomocy medycznej) [przechodni]
   The paramedic treated the victim at the accident scene. (Ratownik medyczny udzielił pomocy medycznej ofierze na miejscu wypadku.)
   The doctor treated him for cancer. (Doktor leczył go na raka.)
 2. heal **
 3. remedy **
  • leczyć, naprawiać, rozwiązywać (problem)
   Political decisions are necessary in order to remedy the situation. (Niezbędne są decyzje polityczne, które pomogą uzdrowić obecną sytuację.)
 4. doctor , *****
  • leczyć (szczególnie na własną rękę) potocznie [przechodni]
   Stop doctoring him and take him to the vet. (Przestań leczyć go na własną rękę i zabierz go do weterynarza.)
   She always doctors pets because she doesn't have money for the vet. (Ona zawsze leczy zwierzęta na własną rękę, bo nie ma pieniędzy na weterynarza.)
 5. medicate
czasownik
 1. cure **
  • wyleczyć, wykurować [przechodni]
   "This will cure your rheumatism", he said. ("To wyleczy twój reumatyzm", powiedział.)
   We don't know how to cure this disease. (Nie wiemy jak wyleczyć tę chorobę.)
   This treatment should cure all the symptoms. (Ten zabieg powinien wyleczyć wszystkie objawy.)
   link synonim: heal
phrasal verb
 1. clear up

powered by  eTutor logo