"naprawiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naprawiać" po polsku

naprawiać

obrazek do "repair" po polsku
czasownik
 1. repair , oficjalnie *** , mend BrE
  • naprawiać, reperować [przechodni]
   Can you repair it for me? (Czy możesz naprawić to dla mnie?)
   A mechanic will repair our washing machine. (Mechanik naprawi naszą pralkę.)
   link synonim: fix
  • naprawiać, rekompensować [przechodni]
   He repaired his faults. (On naprawił swoje błędy.)
   You should repair all your mistakes to clear your conscience. (Powinieneś naprawić wszystkie swoje błędy, żeby oczyścić sumienie.)
 2. remedy **
  • leczyć, naprawiać, rozwiązywać (problem)
   Political decisions are necessary in order to remedy the situation. (Niezbędne są decyzje polityczne, które pomogą naprawić obecną sytuację.)
 3. rebuild **
  • budować na nowo, naprawiać (coś, co zostało zniszczone) [przechodni]
   We have to rebuild the town after bombing. (Musimy zbudować miasto na nowo po bombardowaniu.)
   They rebuilt the castle after the fire. (Po pożarze zbudowali zamek na nowo.)
 4. overhaul , *
 5. amend *
 6. redress
 7. rectify
 8. refit
 9. remediate oficjalnie
 1. make something right *
 2. make amends
phrasal verb
 1. work on something ***
czasownik
 1. fix ***   [przechodni]
  Don't worry, I will fix it. (Nie martw się, naprawię to.)
  Call a mechanic to fix the washing machine. (Wezwij mechanika, żeby naprawił pralkę.)
  Can you fix my radio? (Czy możesz naprawić moje radio?)
  link synonimy: repair, mend
 2. retrieve **
  • naprawić, uzdrowić (sytuację)  BrE [przechodni]
   I tried to retrieve the situation, but she is still mad at me. (Próbowałem naprawić sytuację, ale ona ciągle jest na mnie zła.)
 3. cobble
 4. recondition
 5. reface
 6. redub
phrasal verb
 1. patch something up
czasownik
 1. set somebody straight , także: put something straight , set somebody right , także: put something right
  • ustawić (poprawić położenie czegoś), naprawić coś dawne użycie
   Your tie is crooked, let me set it right. (Masz przekrzywiony krawat, pozwól, że ci go ustawię.)
   The faucets were in broken but the plumber will soon put them right. (Krany się popsuły, ale wkrótce naprawi je hydraulik.)

"naprawiać" — Słownik kolokacji angielskich

make amends kolokacja
 1. make czasownik + amends rzeczownik = poprawiać się, zmieniać na lepsze, naprawiać (stratę lub szkodę)
  Bardzo silna kolokacja

  She wanted to make amends but didn't know how to.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo