ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uzdrowić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzdrowić" po polsku

uzdrowić [przechodni]

czasownik
 1. cure **
  • uleczyć, uzdrowić (pomóc wyzdrowieć) [przechodni]
   She believed this doctor cured her. (Ona wierzyła, że ten lekarz ją uleczył.)
   I don't know how to cure you but I'll try. (Nie wiem, jak cię uzdrowić, ale spróbuję.)
   He cured my allergy. (On uleczył moją alergię.)
   zobacz także: heal
 2. retrieve **
  • naprawić, uzdrowić (sytuację) British English [przechodni]
   I tried to retrieve the situation, but she is still mad at me. (Próbowałem naprawić sytuację, ale ona ciągle jest na mnie zła.)
czasownik
 1. reform ****
  • poprawiać, uzdrawiać [przechodni/nieprzechodni]
   His new mission is to reform society through improving educational system. (Jego nową misją jest uzdrowienie społeczeństwa poprzez poprawę systemu edukacji.)
   We should reform our law because it has some flaws. (Powinniśmy poprawić nasze prawo, bo ma trochę wad.)
   zobacz także: correct

Powiązane zwroty — "uzdrowić"

rzeczownik
przymiotnik
idiom

powered by  eTutor logo