"naprawić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naprawić" po polsku

naprawić

czasownik
 1. fix ***   [przechodni]
  Don't worry, I will fix it. (Nie martw się, naprawię to.)
  Call a mechanic to fix the washing machine. (Wezwij mechanika, żeby naprawił pralkę.)
  Can you fix my radio? (Czy możesz naprawić moje radio?)
  link synonimy: repair, mend
 2. overhaul , *
 3. retrieve **
  • naprawić, uzdrowić (sytuację)  BrE [przechodni]
   I tried to retrieve the situation, but she is still mad at me. (Próbowałem naprawić sytuację, ale ona ciągle jest na mnie zła.)
 4. amend *
 5. cobble
 6. recondition
 7. reface
  • odnowić, naprawić (np. jakąś powierzchnię, przód budynku)
 8. redub
phrasal verb
 1. patch something up
idiom
 1. make something good  
czasownik
 1. put something straight , put something right
  • ustawić (poprawić położenie czegoś), naprawić coś dawne użycie
   Your tie is crooked, let me set it right. (Masz przekrzywiony krawat, pozwól, że ci go ustawię.)
   The faucets were in broken but the plumber will soon put them right. (Krany się popsuły, ale wkrótce naprawi je hydraulik.)
phrasal verb
 1. patch something up
obrazek do "repair" po polsku
czasownik
 1. repair , oficjalnie *** , mend BrE
  • naprawiać, reperować [przechodni]
   Can you repair it for me? (Czy możesz naprawić to dla mnie?)
   A mechanic will repair our washing machine. (Mechanik naprawi naszą pralkę.)
   link synonim: fix
 2. remedy **
  • leczyć, naprawiać, rozwiązywać (problem)
   Political decisions are necessary in order to remedy the situation. (Niezbędne są decyzje polityczne, które pomogą naprawić obecną sytuację.)
 3. rebuild **
  • budować na nowo, naprawiać (coś, co zostało zniszczone) [przechodni]
   We have to rebuild the town after bombing. (Musimy zbudować miasto na nowo po bombardowaniu.)
   They rebuilt the castle after the fire. (Po pożarze zbudowali zamek na nowo.)
 4. redress
 5. rectify
 6. refit
 7. remediate oficjalnie
phrasal verb
 1. work on something ***